#5/2014

Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige mäts regelbundet med hjälp av den så kallade Monitorundersökningen. Mellan åren 2001 och 2013 kan två huvudtrender skönjas. Från 2001 till 2004 ökade konsumtionen kraftigt. Ökningen berodde främst på slopade införselkvoter från andra EU-länder och det var

#4/2014

Nya styrmedel hämtade från näringslivet har införts på bred front inom välfärdssektorn. Så är fallet även inom beroendevården. Kritiker menar att en betydande del av välfärdens resurser slösas bort på kontrollsystem. Alkohol- och narkotikapolitiska frågor har lyst med sin frånvaro i valdebatten.

#3/2014

Personer som behandlas för opiatberoende får ofta de narkotikaklassade läkemedlen metadon och buprenorfin. Under senare år har det larmats om läckage av dessa preparat och att de kan fungera som inkörsport till tungt missbruk för unga människor. Stämmer det? I detta nummer

#2/2014

I maj är det val till EU-parlamentet. A&N granskar hur de svenska parlamentarikerna skött sig under den senaste mandatperioden. Vi har också träffat riksdagspartiernas toppkandidater till de 20 platser i EU-parlamentet som är vikta för Sverige. Vilka alkohol- och narkotikapolitiska frågor tycker

#1/2014

På internet lovar hundratals och åter hundratals virtuella apotek från hela världen att utan frågor expediera beställningar på narkotikaklassade mediciner, receptbelagda bantningspreparat och potensmedel.