#6/2015

En omreglering av den svenska spelmarknaden står för dörren. Det statliga spelmonopolet upphör och ett licenssystem kommer att införas. Vad kommer det att betyda för de två procent av befolkningen, motsvarande cirka 170 000 personer, som har problem med spel om pengar?

#5/2015

Barn och unga som omhändertas av samhället har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De får inte del av hälsoundersökningar och vaccinationsprogram i samma utsträckning som sina jämnåriga kamrater. Det finns med andra ord starka skäl att stärka barnperspektivet i barn-

#4/2015

För exakt fem år sedan skrev vi om introduktionen av Bostad först i Sverige. Tanken med Bostad först är att en bostad är en grundläggande mänsklig rättighet och att människor behöver ett tryggt boende för att få rätsida på sina livsproblem. Nu

#3/2015

Bland kvinnor som bryter mot heteronormen är andelen riskkonsumenter av alkohol förhöjd. Men under senare år har det skett en viss minskning. Kanske kan det förklaras av att heteronormen, som fortfarande är stark, åtminstone i vissa miljöer håller på att försvagas. Den

#2/2015

Under lång tid har man i vårt land årligen följd den så kallade narkotikarelaterade dödligheten. Dödstalen har använts som indikator på narkotikamissbrukets omfattning och utveckling över tid. Men den narkotikarelaterade dödligheten är inte något enhetligt och väldefinierat begrepp.

#1/2015

Inte bara användaren av alkohol, tobak eller narkotika riskerar att drabbas av negativa konsekvenser av sitt bruk. Många andra människor, främst anhöriga och vänner men även personer utan närmare relation till brukaren, löper risk att drabbas. I detta nummer presenteras ny svensk

#6/2014

Människor som injicerar droger löper mycket hög risk att smittas av hepatit C. Efter smittotillfället är det vanligt att man är besvärsfri i decennier innan symtomen visar sig. Sjukdomen, som är allt annat än harmlös, kan bland annat leda till skrumplever och

#5/2014

Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige mäts regelbundet med hjälp av den så kallade Monitorundersökningen. Mellan åren 2001 och 2013 kan två huvudtrender skönjas. Från 2001 till 2004 ökade konsumtionen kraftigt. Ökningen berodde främst på slopade införselkvoter från andra EU-länder och det var

#4/2014

Nya styrmedel hämtade från näringslivet har införts på bred front inom välfärdssektorn. Så är fallet även inom beroendevården. Kritiker menar att en betydande del av välfärdens resurser slösas bort på kontrollsystem. Alkohol- och narkotikapolitiska frågor har lyst med sin frånvaro i valdebatten.

#3/2014

Personer som behandlas för opiatberoende får ofta de narkotikaklassade läkemedlen metadon och buprenorfin. Under senare år har det larmats om läckage av dessa preparat och att de kan fungera som inkörsport till tungt missbruk för unga människor. Stämmer det? I detta nummer

#2/2014

I maj är det val till EU-parlamentet. A&N granskar hur de svenska parlamentarikerna skött sig under den senaste mandatperioden. Vi har också träffat riksdagspartiernas toppkandidater till de 20 platser i EU-parlamentet som är vikta för Sverige. Vilka alkohol- och narkotikapolitiska frågor tycker

#1/2014

På internet lovar hundratals och åter hundratals virtuella apotek från hela världen att utan frågor expediera beställningar på narkotikaklassade mediciner, receptbelagda bantningspreparat och potensmedel.