#3/2018

Innehåll – Ledaren: Oansvarigt att prata legalisering när missbruksvården brister– Signerat: Var är barnperspektivet i ANDT-strategin? av Gunborg Brännström– Forskarintervjun: Kritisk forskning premieras inte inom polisen, säger professorn och polisen Stefan Holgersson– USA:s vita medelklass har varit ansiktet för opioidepidemin – men

#2/2018

Omgivningen påverkar individen. I det här temanumret utforskar vi denna påverkans positiva och negativa effekter. Arkitektur kan hela, men också exkludera. I det offentliga rummet är människor rädda, utpekade och jagade. Innehåll – Ledaren: I granskningssamhället går miljoner till spillo– Signerat: Vinnare

#1/2018

I slutet av förra året samlade uppropet #utanskyddsnät berättelser och krav från kvinnor och icke-binära med erfarenhet av missbruk och prostitution. Berättelserna ligger som grund för det här temanumret, som tar upp behandling och bemötande av den här gruppen. Vi ser på

#6/2017

Kemsex – att bruka droger som amfetamin, ketamin och GHB i samband med sex – kopplas ofta till gruppen män som har sex med män. Adrian och Frank berättar om hur de började ha sex medan de var drogpåverkade. Kemsex förekommer i

#5/2017

Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är döds­orsaken en överdos metadon. Vi har följt Michelles sista 24 timmar i livet, från att hon lämnade LVM-hemmet Lunden tills hon livlös

#4/2017

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prioriterar samverkan inom missbruksvården. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling. Alkoholreklam i sociala medier. Och mycket mer! Innehåll Inledaren: När stuprören skramlar och väsnasForskarintervjun: “Dela och vinn!” — på sociala medier suddas gränserna för reklam utAtt sluta med heroin utan

#3/2017

Vilka är de nyktra unga? Vad kan råttor lära oss om spelberoende? Gör MDMA comeback i Sverige? Innehåll Inledaren: Mysteriet med de nyktra ungaSignerat: Utan mål slutar pulsen att slåForskarintervjun: Vad kan råttor lära oss om spelberoende?MDMA gör comebackGratis tandvård ger jobb och nytt livUngas

#2/2017

Narkotikan har länge varit en icke-fråga, men under de senaste åren har det hänt en del på narkotikafältet. Ny lagstiftning, nya riktlinjer och nya arbetsrutiner spelar alla roll i skiftet. I detta nummer lyfter vi upp några aktuella frågor som färgat debatten

#1/2017

Den svenska migrationspolitiken ger svåra förutsättningar för ensamkommande att rota sig. Omplaceringar och tidsbestämda uppehållstillstånd banar väg för psykisk ohälsa vilket kan leda till missbruksproblem. I det här numret tar vi en titt på missbruksproblem bland ensamkommande och följer med läkare, socialsekreterare

#6/2016

Alkoholskador drabbar med en påtaglig social ojämlikhet. Det konsumeras inte mer alkohol i socioekonomiskt svagare grupper men ändå är alkoholskadorna mer omfattande än i samhällets övre skikt. Vad beror det på och vad kan man göra åt det?

#5/2016

Att arbeta som politiker kan innebära att man ofta blir utsatt för exponering av alkohol. Förr talades det tyst om alkoholproblem inom politiken – idag är öppenheten större. Men fortfarande brister ofta stödet när politiker får problem med alkoholen.

#4/2016

God kontakt mellan barn som omhändertagits för samhällsvård och ­biologiska föräldrar med missbruksproblem är viktigt både för barnens och föräldrarnas skull. Men för att hantera det nya föräldraskapet behöver föräldrarna stöd, ett stöd som ofta uteblir.