#6/2021

Under hösten har flera röster höjts för att vården för personer med drogproblem i Göteborg är underfinansierad och överbelastad. Det var läget egentligen före de nedskärningar som nu har utlovats för nästa budgetår.

#5/2021

Vilka samband finns det mellan utbildning och inkomst och alkohol, cigaretter, narkotika och spel? Vi ger en kortfattad överblick av skillnaderna.

#4/2021

Mycket av rapporteringen kring beroendeframkallande läkemedel fokuserar på överförskrivning, men vad händer med dem som nekas smärtstillande? I det här numret skriver vi om kvinnor, vars smärta ifrågasätts inom vården och som inte får tillgång till läkemedel.

#3/2021

I #3/2021 intervjuar vi Emma Eleonorasdotter om hur resurser kan påverka vilka risker droganvändning medför. Hon har nyligen disputerat om kvinnor, droger och klass vid Lunds universitet. Vi besöker föreningen Helamalmö och hör hur de jobbar för att skapa trygghet runt Nydalatorg.

#2/2021

I 2/2021 intervjuar vi den norska forskaren Marit Edland-Gryt om hur kokain används för att kontrollera fylla på krogen. Vi uppmärksammar hur äldre dricker mer än tidigare generationer och vilken roll moral påverkar hur vi hanterar det.

#1/2021

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är ett svårfångat problem. Patienter kan ha flera läkarkontakter, läkare kan ha för lite tid att följa upp behandlingar och läkemedelsberoende är något som lätt flyter under radarn. I temanumret om överförskrivning berättar vi historien om den ökända

#6/2020

70 procent av dem som smittas av hepatit C i Sverige injicerar droger. Nu finns det hopp om att utrota sjukdomen. I årets sista nummer av Alkohol & Narkotika följer vi upp behandlingen av hepatit C, som aldrig har varit enklare än

#5/2020

I det här temanumret av Alkohol & Narkotika djupdyker vi i frågan om drogtester. Vi skriver om hur allt fler skolor drogtestar sina elever, men inte alltid sina lärare. Vi skriver om drogtesterna som genomförs på rutin inom psykiatrin och berättar om

#4/2020

Att dricka sig berusad, använda droger och begå brott ska ses som olika företeelser, säger Russel Turner i forskarintervjun, och förespråkar mer fokus på dem med problem än på den allmänna preventionsinsatserna. Vi rapporterar om att rökförbudet på uteserveringarna inte minskade antalet

#3/2020

Den 14 mars 1997, på Matildas namnsdag, börjar en tjänsteman på socialdepartementet skriva på ett lagförslag för hur en licensierad alkoholmarknad ska se ut i Sverige. Systembolagets vara eller icke-vara ska bestämmas av EG-domstolen och det har kommit signaler om en fällande

#2/2020

Sedan 1991 har dopning reglerats i lag i Sverige. Samhällets syn på dopningspreparat är lik synen på narkotika. Samtidigt finns det mycket som skiljer dem åt. Hur blev D:et en del av ANDT-förebyggande arbete och hur unikt är Sverige i sin syn?

#1/2020

I 1/2020 tar vi en ordentlig titt på droganalyserna av avloppsvatten som blir allt vanligare. Vad kan man dra för slutsatser av analyserna? Och hur ska de inte användas? Artikeln tar avstamp från en analys som SVT genomförde hösten 2019. Vi besöker