/

Valenkät: Centerpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Regeringens ANDTS-strategi hade så omfattande brister att den inte var ett tillräckligt bra underlag för kommande strategiperiod.  Därför avvisade vi regeringens förslag. Samtidigt