Miljöfokus kan förebygga tobak

Tobaksodlingar skadar den biologiska mångfalden och gatorna fylls av fimpar. Det stora intresset för klimatet och miljön öppnar upp för nya perspektiv inom det tobaksförebyggande arbetet, skriver Niclas Malmberg. Greta Thunberg-­generationen har tydligt tagit ställning för klimatet. Miljö- och klimatfrågor ligger i topp