Skolelevers drogvanor är inte bara siffror

REFLEKTION. Skolelevers drogvanor handlar inte bara om siffror som går upp och ner. Det handlar om erfarenheter och tankar om berusningens betydelse. Birgitta Ander reflekterar över vad vi får, och inte får, ut av skolundersökningen som fyller 50 år i år. Behövs