Det vita snuset raderar könsskillnader

Känner du till att det finns vitt snus? Hur du svarar kan ha med din ålder att göra. Det är framför allt unga som använder vitt snus, och användningen är nu lika vanlig bland unga kvinnor som män. Nästan var femte svensk