»Forskaren är ingen solospelare«

Det är tillsammans med andra man når resultat, snilleblixtar är nästan alltid en följd av interaktion, menar professor Johan Franck, mottagare av CAN:s drogforskningspris 2022. Johan Francks röst är glad. Han känner sig stolt och tacksam över att just ha fått ta