#6/2021

Under hösten har flera röster höjts för att vården för personer med drogproblem i Göteborg är underfinansierad och överbelastad. Det var läget egentligen före de nedskärningar som nu har utlovats för nästa budgetår.

RFHL bildar nytt riksförbund

Lokalföreningarna har stått utan riksförbund sedan RFHL sattes i konkurs sommaren 2021. Nu vill ett antal av dem bilda en ny riksorganisation. Det finns ett stort behov av ett förbund med expertkunskap runt läkemedelsberoende, säger Claes Gerleman, en av initiativtagarna till det nya

Göteborgs beroendevård i kris

Det stormar kring beroendevården i Göteborg. Intagningsstopp på Laro. Stadsmissionens beroendeklinik stänger. Besparingskrav på 16 miljoner, så kvinnoteamet i Olskroken försvinner. Som det är nu är vi farliga för våra patienter, säger kuratorn Katarina Höglund.