Är slutet nära för EU:s sista spelmonopol?

De senaste åren har det finländska spelmonopolet Veikkaus kritiserats allt hårdare. Att ett statsägt bolag både ska göra vinst och sam­­­­tidigt förhindra spelberoende är problematiskt, säger finländska experter. Är monopolets dagar räknade?

Kamp eller reträtt?

REFLEKTION. Narkotikan har inte minskat i de nordiska samhällena, trots satsningar på kontroll­politik. Kriminologen Nils Christie ansåg att Norden behövde planera för en reträtt i sin politik, men istället står vi inför en möjlig tudelning av politiken, skriver Henrik Tham.

#6/2021

Lättillgänglig socialtjänst // Narkotika på krogen // Kokainbehandling // Finlands spelmonopol Veikkaus // Göteborgs beroendevård // Droger och ekonomin // RFHL ombildas // Narkotikapolitisk spaning

RFHL bildar nytt riksförbund

Lokalföreningarna har stått utan riksförbund sedan RFHL sattes i konkurs sommaren 2021. Nu vill ett antal av dem bilda en ny riksorganisation. Det finns ett stort behov av ett förbund med expertkunskap runt läkemedelsberoende, säger Claes Gerleman, en av initiativtagarna till det nya

Göteborgs beroendevård i kris

Det stormar kring beroendevården i Göteborg. Intagningsstopp på Laro. Stadsmissionens beroendeklinik stänger. Besparingskrav på 16 miljoner, så kvinnoteamet i Olskroken försvinner. Som det är nu är vi farliga för våra patienter, säger kuratorn Katarina Höglund.