Läge för krogarna att bryta sitt alkoholberoende

Alkoholstoppet efter klockan 22* visar hur beroende krogarna är av alkoholförsäljning. Skulle det inte vara dags att omvärdera samhällets förhållande till alkohol, frågar Irma Kilim och föreslår ett stödpaket för alkoholfria restauranger. Ingen annan drog har den särställning som alkohol har. Trots hög medvetenhet kring

Halsbrytande förenklingar om beroende leder fel

Att framhäva en orsak bakom beroende vilseleder, skriver beroendeläkaren Joar Guterstam som reaktion på ensidiga böcker som har fått stor spridning på sistone. De ger intrycket att en förklaring och en behandling kunde passa alla. Som beroendeforskare är det lätt att förundras

SIMON årets förebyggare 2020

Riksförbundet Svenskar och invandrare mot narkotika, SIMON, är en bro mellan det svenska samhället och invandrade familjer. Det är en lucka vi fyller, säger Redar Baskin, ordförande för folkrörelsen som i år fyller 30. SIMON är Årets förebyggare 2020. Priset är ett

»Tobaken står inte högt i kurs på ANDTS-området«

Många kan tro att tobaksfrågan är löst, men det är för tidigt att stänga den dörren, säger Rosaria Galanti om det svaga intresset för tobaksfrågor inom prevention. Nu ska hon studera tecknen på att rökare är under­representerade bland patienter med covid-19. Rosaria

#6/2020

70 procent av dem som smittas av hepatit C i Sverige injicerar droger. Nu finns det hopp om att utrota sjukdomen. I årets sista nummer av Alkohol & Narkotika följer vi upp behandlingen av hepatit C, som aldrig har varit enklare än