Mindfulness kan minska risken för återfall

De senaste åren har mindfulness börjat användas i beroendebehandling, framförallt i USA. Amerikanska studier visar att det kan minska drogsug och risken för återfall. Men metoden har ännu inte fått fäste i Sverige. – Det här är i allra högsta grad relevant,

»Vi ska bevara det vi är stolta över«

Yasmine Bladelius representerar socialdemokraterna i riksdagens socialutskott och är utsedd av regeringen till ny ordförande för CAN. Alkohol- och drogfrågor har funnits med henne sedan uppväxten. Varifrån kommer ditt engagemang i ANDT-frågorna?– Jag växte upp i ett område som man kallar för socioekonomiskt utsatt

Att möta ungdomar i drogfrågor

Värna relationen till barnet istället för att försöka övertrumfa med vassa argument i en diskussion om alkohol och andra droger. Och sök hjälp om det behövs. Det skriver Kristofer Odö, ansvarig för sajten Drugsmart.com. Under cirka fyra års tid har jag svarat på tusentals

Låt inte hemlösa hamna på gatan

Bostadsbrist leder till hemlöshet som riskerar leda till missbruk, som i sin tur gör det svårare att komma tillbaka in på bostadsmarknaden. Hans Swärd oroar sig för att vi pekar ut istället för att förebygga. För trettio år sedan, 1989, bildades organisationen FEANTSA, the European

Farlig förnedring

Först berättade han om befrielsen i att vara nykter efter år av alkoholmisär och öppen hemlöshet. Sen om hur konstigt det var att gå till Arbetsförmedlingen denna höst när arbetsförmedlarna själva söker jobb. 132 av 242 AF-kontor i Sverige ska ju bort. Tredje

Många barn berörs av föräldrars drickande

215 000 barn, 10 procent, uppger att de påverkats mycket negativt under sin uppväxt av att ha en förälder med alkoholproblem. Det visar en ny studie. Barn som drabbas av en förälders drickande är ett ämne som berör. Som forskningsområde är det förvånansvärt

Dålig kunskap om barn med alkoholskador

I Sverige föds varje år omkring 1 000 barn med någon form av skada orsakad av alkohol under fostertiden. Barnen får livslånga funktionsnedsättningar, men inte den hjälp de behöver. Kunskapen på barnavårdscentralerna är för låg. Susana Etzler arbetar som specialistsjuksköterska vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam

#5/2019

I USA har mindfulness börjat användas i behandling av beroende, men i Sverige har metoden inte fått fäste. Amerikanska studier visar att stressen och därmed risken för återfall kan minska. Johan Kakko, överläkare och forskare berättar hur det här hänger ihop och