Svårt att bedöma kompetensen hos HVB-personal

Hur står det till med personalens kompetens på HVB-hemmen? Efter kritik i Missbruksutredningen blev Socialstyrelsens föreskrifter fem år senare något tydligare, en kvalitetsstandard är på gång och en särskild utbildning ska utredas. Men viktiga uppföljningar hindras av tufft arbetsklimat på socialkontoren. Förra året

Med fokus på kvinnor som langar

Kvinnor som langar droger uppmärksammas sällan. Forskaren Heidi Grundetjern har intervjuat norska kvinnor med erfarenhet av narkotikahandel om hur de ser på genus i en mansdominerad bransch. Kvinnor som säljer narkotika använder sig av väldigt olika strategier för att ta sig fram i den

Samverkan behöver samsyn

Det biopsykosociala perspektivet på beroendefrågor har inte slagit igenom i det kliniska arbetet, skriver professor Claudia Fahlke. Utan samsyn mellan olika yrkesgrupper är det svårt att samverka. Den första nationella vägledningen för hur svensk missbruks- och beroendevård bör arbeta publicerades 2007 av Socialstyrelsen. Med

Samhället svek när Michelle dog i arresten

Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är dödsorsaken en överdos metadon. Vi har följt Michelles sista 24 timmar i livet, från att hon lämnade LVM-hemmet Lunden tills hon livlös

#5/2017

Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är döds­orsaken en överdos metadon. Vi har följt Michelles sista 24 timmar i livet, från att hon lämnade LVM-hemmet Lunden tills hon livlös