#5/2015

Barn och unga som omhändertas av samhället har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De får inte del av hälsoundersökningar och vaccinationsprogram i samma utsträckning som sina jämnåriga kamrater. Det finns med andra ord starka skäl att stärka barnperspektivet i barn-