Bara korta behandlingar på anstalt

Trots skarp kritik har tolvstegsbehandlingarna avvecklats i kriminalvården. Nu erbjuds kortare behandlingar med inriktning på kognitiv beteendeterapi. Många nya intagna och att fler ska kunna få behandling är skälen. Det stormade ordentligt förra året när beslutet togs om att lägga ner tolvstegsbehandlingen

Fler EU-länder går mot legalisering

Att odla och använda cannabis blir lagligt i allt fler EU-länder. Efter att Malta legaliserat och Luxemburgs regering presenterat ett lagförslag, pågår diskus­­s­ionerna nu i Tyskland och Italien. Detta samtidigt som EU:s senaste narkotika­rapport visar att cannabis är det som flest personer

Alkoholrelaterade dödsfall ökar bland äldre

Alkoholkonsumtionen ökar i gruppen äldre över 65, medan den i alla andra åldersgrupper minskar. – Det är otur, för de som tål alkohol allra sämst är de äldsta. Efter 65 ökar risken, säger Sven Andréasson, professor i social­medicin och över­läkare på Beroendecentrum

CBD – hälso­preparat eller bluff­läkemedel?

De senaste åren har det cannabis­relaterade ämnet CBD hajpats som mirakelmedel. Forskning visar dock att effekterna ofta är försumbara och försäljning är strikt reglerad i Sverige. Cannabidiol eller cbd är en molekyl utvunnen ur cannabisplantan, som till skillnad från det aktiva ämnet tetrahydrocannabinol/THC inte

»En underskattad oklarhet«

Är du närstående eller anhörig? Ja, det beror på om du pratar med socialtjänsten eller sjukvården. Spelar det nån roll? Ja, begreppsförvirring förstärker det underläge som redan finns, menar författaren Åsa Moberg. Det är glädjande att våren 2022 ta del av socialdepartementets direktiv

Molly förebygger doping

När Sveriges enda dopinghund Molly kommer till gymmet blir uppmärksamheten positiv. Viktigt att hela samhället arbetar tillsammans mot förbjudna preparat, tycker Joanna och Michael Sjöö, Mollys hundförare. Också polisutbildare vill se större polisiär närvaro på gymmen.

Unga diskrimineras genom drogtester

Allt fler drogtestas av polisen vid misstanke om ringa narkotikabrott. Men när testerna blivit fler har allt större andel gett negativa resultat. Risken för en 15–20-åring att bli misstänkt för ringa narkotikabrott är nästan 80 procent högre i de mest socialt utsatta

»Släpp taget men gå bredvid«

Föräldrar som grupp skulle gynnas av att kroka arm med varandra mer, tycker Johanna Håkansson, fältassistent i södra Stockholm. – Ta hjälp av barnens kompisars vårdnadshavare, lägg tid på ditt barns idrottsklubb, föräldravandra, var aktiv och lägg dig i. Även om du tycker att

»Vanligt att andras drickande ger problem«

En av fyra har varit med om gräl, kränkningar eller fysiska skador som en följd av andras drickande. Viktiga argument för en restriktiv alkoholpolitik, skriver Erica Sundin, utredare med forskningskompetens. Majoriteten av vuxna dricker samtidigt som alkoholkonsumtion kan orsaka problem och lidande för familj,

Hur vanligt – och hur farligt – är lustgas?

Giftinformationscentralen larmar om allvarliga skador efter lust­gasanvändning. Nya siffror från CAN visar att unga som använt lustgas också använt andra substanser. Regeringen har tillsatt en utredning, men är det lösningen? – Jag vet inte om en utredning är bra faktiskt, jag är otålig.

/

Få saker engagerar som föräldraskap

Föräldraskapsstöd handlar i mångt och mycket om att få hjälp i relationen till sitt barn. Den psykologiska tallriksmodellen kan ge ett skydd ända upp i vuxen ålder mot både hjärt- och kärlsjukdomar och beroende, säger psykologen Kajsa Lönn Rhodin. Principerna för föräldra­skapsstöd är

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget 12-steg i fängelse // Diskriminerande drogtest