Vad är minimipris på alkohol och funkar det?

2018 blev Skottland det första landet att införa »minimum unit pricing«, ett minimipris på alkohol. Skotska myndigheter är noga med att påpeka att det är ingen skatt, men vad är skillnaden, och vem påverkas av minimipriserna? Redan 2012 klubbade parlamentet i Skottland

Behövs en standardenhet för THC?

Forskare debatterar som bäst om vad som kunde vara en standardenhet för THC, mycket likt den standard som finns för en portion alkohol. Men vilka är argumenten – och är debatten betydelsefull för Sverige? Forskarna Tom Freeman och Valentina Lorenzetti skrev i

Om Claudia

I slutet av juni gick professor Claudia Fahlke bort, endast 55 år gammal. Claudia var professor i hälsopsykologi med inriktning på beroende­ på psyko­logiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon var också verksam på Beroende­kliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kännetecknande för Claudia var att

Så blev alkohol nyttigt – och farligt igen

Det är farligt att vara nykterist utropade medier på slutet av 90-talet. Idén om att alkohol hade positiva effekter på hälsan fick allt mer uppmärksamhet och argumenten backades upp av granskade studier finansierade av statliga institut. Thomas Heldmark skriver om den nyttiga alkoholens uppgång

#4/2020

Att dricka sig berusad, använda droger och begå brott ska ses som olika företeelser, säger Russel Turner i forskarintervjun, och förespråkar mer fokus på dem med problem än på den allmänna preventionsinsatserna. Vi rapporterar om att rökförbudet på uteserveringarna inte minskade antalet