Bör vi mäta ungas positiva erfarenheter av alkohol?

»Lycka till med preventionsarbete, för man måste ersätta alkoholen med något som är bättre« tänkte Kent Nilsson efter att han hade intervjuat ungdomar om deras alkoholvanor. Han efterlyser fler studier som utforskar ungdomars upplevda positiva effekter av alkohol. Varför dricker vi? Det kanske

#3/2018

Innehåll – Ledaren: Oansvarigt att prata legalisering när missbruksvården brister– Signerat: Var är barnperspektivet i ANDT-strategin? av Gunborg Brännström– Forskarintervjun: Kritisk forskning premieras inte inom polisen, säger professorn och polisen Stefan Holgersson– USA:s vita medelklass har varit ansiktet för opioidepidemin – men