Byråkrat, knarksoldat och folkhälsokämpe

Hon är en doldis i Sverige, men i det internationella alkoholpolitiska folkhälsoarbetet är hon känd. Motorn bakom EU:s alkoholstrategi, Maria Renström, har gått i pension. Sommaren 1972 står Maria Renström på Hornsgatan 128 vid Specialbyrån för hemlösa män, den senaste tegelstenen i

Krami Malmö slopade rättsosäkra drogtester

Några blev avstängda på tvivelaktiga grunder, några slank igenom. Det var inte rättssäkert, säger chefen. Krami-verksamheten i Malmö har slutat med drogtester. Men det finns deltagare som vill ha kvar dem för att bevisa sin drogfrihet eller motstå drogsuget. Bakom knallröda plåtskåp

Vad kan råttor lära oss om spelberoende?

Spelforskning med råttor tar sina första steg i Uppsala. Djurens riskprofiler kan lära oss mycket om människan. Råttorna sträcker på sig. De nosar, kliar sig, fryser till. Ställer sig på bakbenen eller trycker sig mot golvet. För de flesta kan rörelserna verka

MDMA gör comeback

MDMA och ecstacy blir vanligare i Europa. Markus från Malmö festar oftare med än utan MDMA – han tycker drogen har blivit vanligare. Nu ska bruket kartläggas i Sverige. Nere i en källare, belägen i ett industriområde i utkanten av Malmö, skulle

Burmas kristna narkotikapatruller

Beväpnade med biblar och machetes kämpar ett kristet medborgargarde i militärmundering mot missbruket av heroin och metamfetamin i norra Burma. Alkohol & Narkotika träffade rörelsen som tycker att opium är regimens vapen mot de etniska minoriteterna. Plåtdörren skramlar när pastor Ndawng Seng

»Det är okej att bli full, men inte för full«

Birgitta Ander gick ut på stan för att söka efter unga som dricker, men hon hittade dem i hemmen. Unga som hon har intervjuat beskriver hur de planerar sina fester noggrant. Vuxenvärlden som ser på ungdomars festande utifrån uppfattar ofta ett okontrollerat

Mysteriet med de nyktra unga

När den stora europeiska ESPAD- undersökningen gjordes första gången 1995 fick skoleleverna svara på en fråga om varför de tror att någon inte dricker. Efter den första mätningen strök man frågan. Den var dåligt formulerad och vände sig till alla respondenter, men

Ungas nykterhet – En gåta utan ett enkelt svar

I snart två decennier har unga som dricker alkohol blivit allt färre, en utveckling som har förvånat forskare och som fortfarande inte har fått någon förklaring. I dag är det majoriteten av niondeklassarna som inte dricker. Detta har också påverkat hur forskare

Nolltoleransen lever ännu

Svensk narkotikapolitik har förändrats under senare år, men bara när det gäller vårdinsatser. En del frågor är ännu för känsliga att diskutera, skriver Björn Johnson. Viktiga delar av Sveriges narkotikapolitik har omprövats på senare år. Tillgången till substitutionsbehandling med metadon och buprenorfin

#3/2017

Vilka är de nyktra unga? Vad kan råttor lära oss om spelberoende? Gör MDMA comeback i Sverige? Innehåll Inledaren: Mysteriet med de nyktra ungaSignerat: Utan mål slutar pulsen att slåForskarintervjun: Vad kan råttor lära oss om spelberoende?MDMA gör comebackGratis tandvård ger jobb och nytt livUngas