Hon studerar syftet med våld i missbruksmiljöer

Anke Stallwitz befinner sig i Stockholm för att studera våld i droghandeln och våld mot kvinnor i sociala nätverk där tung narkotika används. Hon är överraskad att den annars så kända svenska jämställdheten inte tycks ha förbättrat kvinnors ställning i missbruksmiljöer*. När

Så godkändes medicinsk cannabis i Sverige

I februari fick två svenskar ja av läkemedelsverket till att använda medicinsk cannabis i smärtlindrande syfte. Det är första gången obehandlad cannabis godkänns som läkemedel i Sverige. Vad är det som har förändrats? På en hemlig plats i norra Holland odlar det

#2/2017

Narkotikan har länge varit en icke-fråga, men under de senaste åren har det hänt en del på narkotikafältet. Ny lagstiftning, nya riktlinjer och nya arbetsrutiner spelar alla roll i skiftet. I detta nummer lyfter vi upp några aktuella frågor som färgat debatten