/

Valenkät: Centerpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Regeringens ANDTS-strategi hade så omfattande brister att den inte var ett tillräckligt bra underlag för kommande strategiperiod.  Därför avvisade vi regeringens förslag. Samtidigt

Valenkät: Miljöpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?ANDTS-strategin hade tyvärr inte en politisk majoritet vilket är önskvärt för dessa viktiga frågor. Nu blev det i stället en skrivelse men med en

Valenkät: Liberalernas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?Skrivelsen från regeringen innebär i realiteten inte en ny strategi utan istället en ambitionssänkning. Vi har följdmotionerat i frågan och lyfter inte mindre än

Valenkät: Vänsterpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? ANDTS-strategin som regeringen föreslog motsvarar inte hur kunskap och behov har utvecklats under de senaste åren. Strategin saknar en redogörelse för vad som

Reality-tv om beroende

Två helt olika kanaler hade samma tanke vid ungefär samma tid. Att göra tv av beroendeproblematik. Vägen ut tittade tillbaka medan Behandlingen tog oss med rakt in i händelseförloppet med sex kända personer på en skärgårdsö i 21 dagar. Vi ringde och

/

Individualist och alkoholfri?

Enligt senaste europeiska skolundersökningen minskar ungdomsdrickandet i det engelskspråkiga och protestantiska Europa. Vad har länderna gemensamt? En strävan efter frihet, enligt World Values Survey. Det minskade ungdomsdrickandet har haft ett rykte om sig att vara en global trend, men när den europeiska skolundersökningen

#2-3/2022

Reality-serier om beroende // Drogpolicy // Valenkät // Punktskatter// Ungas drickande // Kerstin Hesselgren // Alkoholvanor som går i arv // Äldre med skadligt bruk