Rehabilitering bara vid alkohol­beroende

För ett år sedan skärpte SSAB sin alkohol- och drogpolicy. Nu erbjuds inte längre rehabilitering vid positivt test för narkotika utan bara om de anställda testar positivt för alkohol. Den som testar positivt för narkotika riskerar i stället avsked. – Personligen tycker

Könsmärkta röstsedlar vid förbudsomröstningen

Trots att kvinnlig, och lika, rösträtt precis hade införts blev valsedlarna könsmärkta i folkomröstningen om rusdrycksförbud 1922. Kerstin Hesselgren, den först invalda kvinnan i riksdagens Första kammare, tyckte att det var fel och att rusdrycks­frågan borde vara gemensam för hela folket, skriver Jan-Ewert Strömbäck.

/

Äldre med skadligt bruk finns – men finns omsorgen?

Hemtjänsten är dåligt anpassad för äldre personer med beroende visar forskning av Tove Harnett, docent i socialt arbete vid Lunds universitet. Tid att bygga relationer och förtroende är särskilt viktigt för den här gruppen. Att placera personer på boenden för äldre med missbruk kan

Varför punktskatter?

Ett förslag från Finansdepartementet om höjda punkt­skatter på alkohol och tobak har varit på remiss. Punktskatter är effektiva styrmedel som bidrar till att minska försäljningen och täcka de samhälls­ekonomiska kostnaderna för dessa varor. Punktskatter tas ut på vissa specifika varor som till exempel

Alkoholvanor som går i arv

Alkoholkonsumtion påverkar inte bara den som dricker utan också de som finns runt omkring, som barn. En longitudinell studie som bygger på den svenska mönstringsundersökningen har studerat sambandet mellan pappors alkohol­konsumtion och risken för alkohol- eller narkotikaproblem hos deras barn. Alla män

»Ge de fattigaste ett fribelopp«

Socialt företagande kan ge en möjlighet att tjäna lite extra för de som står längst bort från arbets­marknaden. Men med risk att förlora för­sörjnings­stöd eller andra bidrag. Varför inte använda reglerna för svampplockning, de ger ett fribelopp på 12 000, skriver Jan Olsson.

Alkohol & Narkotikas valenkät

Alkohol och narkotika frågade partierna om ANDTS. Först kommer svaren fråga för fråga och längst ner alla svar samlade under respektive parti. ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare?Alla partiernas

Valenkät: Moderaternas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Bra att riksdagen avslog regeringens ofärdiga förslag och dåligt att regeringen inte kommit tillbaka med ett nytt förslag. Vi kräver att regeringen nu

Valenkät: Kristdemokraterna svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Dåligt. För 10 månader sedan fick regeringen bakläxa på förslaget till ANDTS-strategi. Den var otydlig och saknade konkreta insatser för hur Sverige ska

Valenkät: Socialdemokraternas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Det var naturligtvis inte bra. Strategin är ett viktigt arbetsdokument för alla berörda parter, inte minst för alla viktiga ANDT(S)- samordnare ute i

Valenkät: Sverigedemokraternas svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Vi har följdmotionerat på regeringens skrivelse. I vår följdmotion återfinns ett antal konkreta förslag där vi bland annat lyfter vikten av att regeringen,

/

Valenkät: Centerpartiets svar

ANDTS-strategin togs aldrig av riksdagen utan blev en skrivelse från regeringen. Bra eller dåligt? Hur vill ni gå vidare? Regeringens ANDTS-strategi hade så omfattande brister att den inte var ett tillräckligt bra underlag för kommande strategiperiod.  Därför avvisade vi regeringens förslag. Samtidigt