Socionomer, stå på er!

Det är förödande när socionomer tystnar i samhällsdebatten. De ska ju vara en av de främsta samhälls­kritikerna som kan säga något om medikalisering i missbruksfrågan och stå upp mot kritik som riktas mot dem. Men socionomerna kommer aldrig mer att få något

Anonym och snabb kontakt ger resultat

I september lanserades Droghjälpen som erbjuder rådgivning och stöd via ­telefon eller internet. Syftet är att sänka tröskeln till stöd och vård för den som vill förändra sitt drogbruk. Tjänsten är under utveckling och kommer att ­anpassas efter det användarna efterfrågar. Droghjälpen

Sverige behöver ett nationellt kompetens­centrum

Damma av Gerhard Larssons förslag om ett nationellt ­kompetenscentrum med syftet att stärka behandling av beroende, skriver Claes Nordenson. Vi har idag en mycket hög narkotikarelaterad dödlighet. Kan det vara så att det fortfarande finns en hel del att göra för att

#2/2019

Innehåll Ledaren: Anonymitet kan synliggöra Signerat: Socionomer, stå på er! av Jörgen Lundälv Forskarintervjun: »Bilden av droganvändning och psykisk ohälsa bland unga förenklas ofta« Användning av narkotika ökar – de senaste siffrorna Träning kan minska drogbruk Tema: Internetbehandling Internetbehandling blir vanligare, men