Rasifierade grupper i polisens blickfång

REFLEKTION. Ungdomar i rika stadsdelar misstänks sällan för narkotikabruk, rapporterade Brottsförebyggande rådet nyligen. Polisen använder ofta plats som orsak för varför en del kroppar undersöks oftare än andra. Vilka konsekvenser för det med sig, frågar Leandro Schclarek Mulinari.

Minnen styr kroppen i det urbana landskapet

Då man har slutat med droger kan vandringar genom staden bli riskabla. Philip Lalander skriver om sina etnografiska studier i Norrköping, om minnen som lever kvar i den drogfria kroppen och som kan styra fötterna bort från forna sociala sammanhang. Eftersom man har sålt droger

Behandlingen av spelmissbruk behöver kunskapslyft

Behandlingen av spelmissbruk i Sverige är sårbar och förlitar sig på eldsjälar, säger David Forsström och Eva Samuelsson vid Stockholms universitet. Vid årsskiftet skrevs spelmissbruk in i social­tjänstlagen – är kommunerna och landstingen redo? Kommuner och landsting är dåligt rustade för att

#2/2018

Omgivningen påverkar individen. I det här temanumret utforskar vi denna påverkans positiva och negativa effekter. Arkitektur kan hela, men också exkludera. I det offentliga rummet är människor rädda, utpekade och jagade. Innehåll – Ledaren: I granskningssamhället går miljoner till spillo– Signerat: Vinnare