Depotinjektioner blir vanligare inom LARO

En injektion i månaden istället för dagliga tabletter. Så ser behandlingen ut för ett fåtal LARO-patienter i Sverige idag. Under pandemiåret har så kallade depot­injektioner blivit vanligare, men behandlingen är dyr och passar inte alla. Hur ser LARO:s bioteknologiska framtid ut? Tobias

Islandsmodellen har inte utvärderats utanför Island

Islandsmodellen har ännu inte utvärderats utanför Island och en samling forskare vill se starkare evidens före den sprids mer. Effekt­utvärderingar tar tid, svarar Planet Youth. Har modellens spridning till ett 30-tal länder varit förhastad? Inom det drogförebyggande arbetet har Islandsmodellen blivit ett

Spelansvar 2.0 – förmågan finns, men var är viljan?

Den nya lagen som gav spelbolag licens att verka i Sverige skulle även stärka deras ansvar för personer med spelberoende. Förmågan finns, men de saknar vilja och kompetens – för det krävs tydligare för­ordningar, skriver Magnus Rydeving. Den svenska spelmarknaden omreglerades den

Glöm inte de enklare fallen av samsjuklighet

I november ska en statlig utredning ge förslag på hur insatser vid samsjuklighet kan samordnas. Fokus hamnar lätt på dem med svåra psykiska sjukdomar och beroende, medan den stora gruppen med lindriga sjukdomar sällan nämns. Även de behöver samordnade behandlingar, skriver Agneta

Ett liv med benso, enligt Beth Harmon

Beth Harmon öppnar dörren till schackbrädets hemligheter med hjälp av bensodiazepiner och blir oslagbar schack­mästare i den fiktiva serien The Queen’s Gambit. Men skulle bensodiazepiner leda till en världstitel i verkligheten? Knappast. När Beth Harmon möter Harry Beltik i delstatsmästerskapet i Kentucky 1963

»Långa handläggningstider är ett bekymmer«

Långa handläggningstider för anmälningar om misstänkt överförskrivning riskerar patienters hälsa och ger läkare tid att dölja felaktigheter. HSAN har uppvaktat Regeringskansliet om att få möjlighet att gå hårdare åt läkarna, men har inte fått gehör. Det tog sju år innan den ökända läkaren

2020 rekordår för IVO-anmälningar om överförskrivning

Anmälningarna om överförskrivning har ökat stadigt och 2020 tog Inspektionen för vård och omsorg emot 295 stycken. Men både farmaceuter och vårdgivare upplever ännu hinder för att anmäla. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) fick ta emot 295 anmälningar om misstänkta fall

Farliga recept

Överförskrivning av narkotika­klassade läkemedel, falska sjukintyg och reklam för cannabis på recept. Orsakerna varför en läkare i Skåne har fått myndigheternas ögon på sig är många. Under 7 år anmäldes han 18 gånger till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men det var

En ökänd läkare

Chefsläkaren är ökänd bland apoteksanställda i Skåne. På sju år har Inspektionen för vård och omsorg tagit emot 18 anmälningar mot honom och nu riskerar han åtal. Hur har han fått skriva ut recept så länge? Hösten 2019 står en kvinna med krycka

#1/2021

Överförskrivning av narkotikaklassade läkemedel är ett svårfångat problem. Patienter kan ha flera läkarkontakter, läkare kan ha för lite tid att följa upp behandlingar och läkemedelsberoende är något som lätt flyter under radarn. I temanumret om överförskrivning berättar vi historien om den ökända