Förtroende går att skapa även på nätet

Går det att bygga upp förtroende i behandling som sker på nätet? Javisst, men den byggs på ett annorlunda sätt genom att skapa ett gemensamt språk, mål och syfte med behandlingen, säger Veronica Ekström som har studerat behandlarens roll på nätet. Att

Utredning banar väg för rusreform i Norge

En statlig utredning i Norge föreslår att bruk och innehav av narkotika för eget bruk ska avkriminaliseras. Bengt Svensson guidar oss igenom förslaget och ställer sig frågan: vad betyder det här för Sverige? Strax före jul 2019 kom den statliga norska utredningen Rusreform – fra straff

Oförändrat statsbidrag trots att ansökta medel har fördubblats

Stödet för ideella organisationer som bedriver spelprevention har inte ökat sedan 2015, trots ny syn på spelmissbruk och större verksamhet. Det är en nedprioritering av ideella sektorn, säger Omid Rezvani vid Spelberoendegruppen. Socialminister Lena Hallengren håller inte med i beskrivningen. Det finns inget alternativ än

Droganalyser av avloppsvatten blir vanligare

Under en vecka i oktober 2019 rökte stockholmarna 1,8 miljoner jointar, enligt SVT:s Veckans brott. Siffran baserar de på en droganalys av stadens avloppsvatten. Men vilka slutsatser går det egentligen att dra från ett avloppstest? I en studio på Sveriges television ligger ett femtontal

#1/2020

I 1/2020 tar vi en ordentlig titt på droganalyserna av avloppsvatten som blir allt vanligare. Vad kan man dra för slutsatser av analyserna? Och hur ska de inte användas? Artikeln tar avstamp från en analys som SVT genomförde hösten 2019. Vi besöker