Riktlinjer kräver mer evidensbaserad kunskap

Barns rättigheter, forskningsluckor och systemfel inom socialtjänsten uppmärksammades på Alkohol & Narkotikas panelsamtal om våldsutsatta kvinnor med missbruk förra veckan. Samtalet samlade ett femtiotal åhörare i ABF-huset i Stockholm. När vittnesmålen i uppropet #utanskyddsnät började komma in överraskades Lotten Sunna av hur

»Kommunerna måste ta sitt ansvar«

Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) och socialministern Annika Strandhäll (S) svarar skriftligen på Alkohol & Narkotikas frågor om våldsutsatta kvinnor med missbruk. Båda säger att kommuner och landsting måste ta sitt ansvar för behandlingsinsatserna. Jämställdhetsministern Åsa Regnér träffade i december representanter från uppropet #utanskyddsnät.

»Det här är det bästa som har hänt mig«

Sedan november har berättelserna om sexuella övergrepp och trakasserier sköljt över medielandskapet. Kvinnorna med missbruk, som samlats bakom #utanskyddsnät vill få sina historier hörda – och se solidaritet från medsystrar. Johanna Rantatalo är en av initiativtagarna. Jag är trött, säger Johanna Rantatalo

#1/2018

I slutet av förra året samlade uppropet #utanskyddsnät berättelser och krav från kvinnor och icke-binära med erfarenhet av missbruk och prostitution. Berättelserna ligger som grund för det här temanumret, som tar upp behandling och bemötande av den här gruppen. Vi ser på