/

Sluta röka med virtuell verklighet

Tre av fyra börjar röka igen, även efter professionell rökavvänjning. Kanske är vr-behandling i en mobilapp framtidens melodi? Vr ökar motivationen att träna och förbättrar engagemanget, två avgörande faktorer för varaktig beteende­förändring.

Lätt för beroende­terapeuter att få jobb

Den som vill arbeta med att hjälpa personer ur ett beroende kan utbilda sig till exempelvis beroendeterapeut, alkohol- och drogterapeut, behandlings­assistent eller socialpedagog. Utbildningar finns på folkhögskolor och hos privata anordnare, men någon gemensam certifiering finns inte.

Hur går en narkotika­klassning till?

Varje år upptäcks I Sverige ungefär 40 nya substanser i syntetiska droger. Ett antal av dem utreds av Folkhälsomyndigheten eller läkemedelsverket.
Det slut­liga beslutet om narkotika­klassning tas av regeringen.

»Glöm inte 85+ i befolkningsstudier« 

Åldersgruppen 85 år och äldre är en av de snabbast växande grupperna i samhället. Trots det exkluderas de ofta från studier om hälsa och levnads­vanor, vilket ger en ofullständig bild bland annat när det gäller alkohol­konsumtion, skriver Neda Agahi, docent i folkhälsovetenskap.

Snusning ger ökad risk att dö i förtid

Personer som snusar löper 28 procents större risk att dö i förtid jämfört med dem som inte snusar. Det här gäller nästan alla dödsorsaker och påverkas inte av socioekonomi eller övriga levnadsvanor. Det visar Marja Lisa Byhamres forskning. Det går att se att de

Från Pokémonkort till lootlådor

Lootlådor framstår i debatten ofta som en fara för unga i den digitala spelvärlden. Max Horttanainen, förbundsordförande för Sverok, tycker att vuxna skyller ifrån sig och att beslutsfattare agerar i affekt. Pokémonkort var en stor del av min och mina vänners vardag när vi

/

Hbtqi: Försämring i ungas levnadsvillkor

Mer samhällsdebatt och bättre lagstiftning – ändå syns en försämring i levnadsvillkoren för unga hbtqi-personer. Att det saknas återkommande studier som fångar upp skillnader inom gruppen gör det svårt att följa hälsoutvecklingen. Förklaringar av begrepp i den här texten hittar du här.