Alkohol Dopning Narkotika Spel Tobak

Vi ska bevara det vi är stolta över

FOTO Henrik Montgomery/TT

Yasmine Bladelius representerar socialdemokraterna i riksdagens socialutskott och är utsedd av regeringen till ny ordförande för CAN. Alkohol- och drogfrågor har funnits med henne sedan uppväxten.

Varifrån kommer ditt engagemang i ANDT-frågorna?
– Jag växte upp i ett område som man kallar för socioekonomiskt utsatt vilket innebar att jag såg de här frågorna på nära håll. På den tiden var det vanligt att man vände sig till alkoholen och drogerna. I takt med att mitt politiska engagemang växte är det klart att de sociala frågorna var viktiga. Jag tror att jag har nytta av min ganska stora ryggsäck och mitt engagemang för människan i varje politiskt beslut.

Är det någon speciell grupp du vill lyfta fram?
– Jag vill se ett starkt barnrättsperspektiv. CAN:s rapport visar att det finns 320 000 barn med föräldrar som har ett problemdrickande. Jag skulle vilja jobba mer med de frågorna. När barnkonventionen blir svensk lag 2020 ställer den allt på sin spets. En lång process har gett tid för myndigheter och andra att förbättra sina verksamheter. Men långt ifrån alla har kommit fram. Nu får vi se hur de rent juridiska bedömningarna ska göras. Vi kan behöva ändra lagar och förordningar.

Jag tror att jag har nytta av min ganska stora ryggsäck.

Finns det något som oroar dig?
– Politiskt går vi in i en ganska orolig period. Det bubblar under ytan i frågor som varit självklara. Jag känner liberaliseringsvindar. Kring alkoholfrågan, kring Systembolagets bevarande, kring gårdsförsäljning och införsel. Jag hoppas att vi ska stabilisera vår syn på den restriktiva alkohol­politiken. Vi har varit stolta över vår restriktiva alkoholpolitik, det är otroligt viktigt att vi bevarar den. Vi har också varit stolta över att vi vill vara ett narkotikafritt land men nu diskuteras liberalisering kring narkotika och eget bruk. Vi har mycket att göra.

Hur ska man mötas i en tidvis polariserad debatt?
– Det finns inte samma liberaliseringstankar hos allmänheten som politiskt. I alla fall alkoholpolitiken har ett stort stöd i samhället. Processen som vi nu ser, med en vändning i inställningen till droganvändning och eget bruk, där måste vi vara uppmärksamma och titta på frågorna. Jag tror att vi måste våga hålla en restriktiv linje, men förklara varför vi gör det. Personerna det handlar om behöver hjälp och stöd. Det måste finnas enkla vägar för samarbete mellan kommunerna och regionerna.

Jag tror inte man får bukt med problemen bara genom hårdare tag.

Ser du någon risk med att debatten mycket handlar om hårdare tag?
– Man måste prata om både och. Jag tror att hårdare tag mot personer som säljer och för in narkotika är bra. Jag bor i Helsingborg där det kommer små lastbilar, kanske tio stycken var tjugonde minut. Det är ett jättestort problem för tullen. Tar de en av dem är de sysselsatta resten av dan. De andra åker förbi. Men man får inte glömma det sociala perspektivet, många av dem som handlar med narkotika är själva väldigt utsatta. Jag kan uppfatta den politiska debatten som ganska hård, att man fokuserar på hårdare tag istället för sociala lösningar. Jag tror inte man får bukt med problemen bara genom hårdare tag.

ANDT-budgeten halverades i M och KD:s budget 2018. Att inte anslaget höjdes 2019 blev en besvikelse för många.
– Det är ingen önskebudget att vi inte lägger mer pengar på de här frågorna, men jag är trygg i att regeringen lägger mer pengar i folkhälsobudgeten, de kommer att kunna användas till ANDT-arbete. Vi förväntar oss av kommunerna och regionerna att de använder pengarna till det. Det är också normalt att ANDT-anslaget minskar under en fyra års budgetperiod, det är upplagt så att man har mest pengar första året. Med en ny ANDT-strategi kommer det att följa en budgetpost. Vi har inte heller någon lätt parlamentarisk situation nu. Budgeten ska processas med andra partier så påverkansarbete är viktigt.

Hur kommer arbetet med en ny ANDT-strategi till 2021 att gå till?
– Jag ser fram emot en ny strategi och den blir viktig. Jag kommer att sitta med och ta fram den på socialdepartementet och jag kommer att trycka på att vi behöver ha remissvar från olika myndigheter och föreningar och att de involveras. Som tidsplanen ser ut nu är det lite bråttom, väldigt lång tid har gått åt till det praktiska runt regeringsbildningen.

Vad önskar du som ny ordförande för CAN?
– CAN tar inte ställning i alkohol- och narkotika­politiska frågor men är en viktig aktör för att sprida information och jag hoppas att vi blir mer synliga, också ute bland ungdomar och äldre. Att CAN:s rapporter sprids, att vi finns på sociala medier och att fler tar del av våra frukostmöten. Videosändningar tror jag blir viktiga för att nå hela landet. Jag hoppas att fler kommuner och län väljer att ta CAN:s hjälp i det nya Kula-projektet som är ett kunskapsbaserat stöd för att utveckla det lokala ANDT-arbetet. Vi kan hjälpa dem att kartlägga konsumtion och skador och att identifiera vilka områden, vilka skolor och vilka grupper de ska jobba med. Det kommunala självstyret är bra när det ser så olika ut i kommun från kommun.

FAKTA Yasmine Bladelius
Ålder 31 år 
Familj Man och barn
Bor Mörarp utanför Helsingborg
Gör nu Ordförande för CAN sedan maj 2019, riksdagsledamot (S) sedan 2014 och ledamot i socialutskottet, ordförande för Unga örnar
Gjort tidigare Fritidspolitiker i kommunfullmäktige och barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg 2010–2014, jobbat på HSB, ordförande för Republikanska föreningen 2015–2019

FAKTA CAN:s styrelse
Består av minst
 14 ledamöter.
Regeringen utser ordförande och ersättare. Övriga ledamöter utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE), Vetenskapsrådet, Folkhälso­myndigheten, Socialstyrelsen och av medlemsorganisationerna på årsmötet.