Staffan Hübinette årets förebyggare 2017

Staffan Hübinette. Foto: Julius von Wright

Staffan Hübinette mottar CAN:s pris för sitt arbete inom skolvärlden.

Staffan Hübinette skrattar när han får höra att han vunnit CAN:s förebyggarpris.

– Skolvärlden känner till vår verksamhet, men i övrigt har den inte fått så stor uppmärksamhet, säger han.

Staffan Hübinette har främst arbetet inom inom skolvärlden med gymnasier. Han träffar rektorer och skolpersonal och har riktat in sitt jobb på skolors drogpolicyer och handlingsplaner.

– Det som har varit tydligt genom alla år är att det finns en stor osäkerhet i skolan om vad man kan, bör och får göra när det kommer till elever och narkotika. Ett problem är att skolan inte får någon vägledning eller stöd uppifrån i de här frågorna, säger Staffan Hübinette.

Han pratar om ett systemfel, där stödet saknas från Skolinspektionen, men också socialtjänsten.

– Alla backar målet om en narkotikafri skola, men sen finns det systemfel. Ett större är relationen mellan skolan och socialtjänsten, där det ofta finns ett stort glapp. Skolor uppmanas göra orosanmälningar, men vet ofta inte vad som händer efter det.

Han anser att skolan borde få ha större kontroll i frågan, som det finns inom arbetslivet. När arbetsplatser började skriva drogpolicyer, tänkte Staffan Hübinette att samma behövs inom skolvärlden. Han tycker att handlingsplanerna behövs för att strukturera upp arbetet.

Bland annat drogtesterna har diskuterats på senare år och skolinspektionen har avrått från att använda dem. Staffan Hübinette har arbetat mycket med rektorer som har varit osäkra med vilka regler som gäller. På de praktiska gymnasieprogrammen är det enklare och där blir slumpvisa drogtester vanligare.

– Jag tycker de ska användas, men de är ingen lösning på problem. Det är en av flera insatser som bör ingå i en policy.

***

Juryns motivering:

”Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att kombinera teori, forskning, lagstiftning och praktik såväl nationellt som internationellt har årets vinnare lyckats skapa förändringar igrundläggande verksamheter inom narkotikafältet.

Ett arbete som skett både genom böcker och debattartiklar och genom medverkan i konferenser och utbildningar. Årets vinnare har bidragit till ett nytt perspektiv i det förebyggande arbetet inte minst inom skolans värld genom att ta in arbetsmiljö och miljöinriktad prevention och därmed arbetat fram en ny preventionsmodell.”

Julius von Wright

Julius von Wright är tidigare chefredaktör för Alkohol & Narkotika

Senaste från Prevention

Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!