Hoppa till innehållet

På Brinellgymnasiet handlar drogtester om att skapa en trygg arbetsplats – men lärarna testas inte

Brinellgymasiet_dronarbild_entre_svv

På Brinellgymnasiet i Nässjö drogtestas var femte elev varje läsår. Enligt gymnasiechefen handlar det om att säkra en trygg arbetsmiljö för personal och elever. Men personalen omfattas inte av drogtesterna, som sägs vara frivilliga.

Testerna är slumpvisa men det viktiga ordet här är frivillighet. Det är frivilligt att göra dem, säger gymnasiechefen Richard Weibull.

Brinellgymnasiet i Nässjö är den skola som fick debatten att vända om slumpvisa drogtester på skolelever. År 2010 vägrade kommunen att vika sig för Skolinspektionens kritik och fick Justitieombudsmannen, JO, med sig.

Men problemen har fortsatt på Brinellgymnasiet, trots insatserna, och år 2018 skalade skolan upp drogtesterna. Numera drogtestas 200 av skolans 1000 elever varje år. Skolan har samarbetat med Staffan Hübinette för att ta fram rutinerna för testerna.

Och helt slumpvisa är testerna inte.

– Varje månad får rektorerna information om i vilka program eller vilka klasser där det kan finnas tecken på oro. Då riktar vi in oss mot dem, säger Richard Weibull.

Istället har fokus varit på att testerna ska vara frivilliga. Det är frivilligheten som Brinellgymnasiet och Nässjö kommun argumenterade för med framgång när JO gav grönt ljus. Eleven och vårdnadshavaren ska ge sitt skriftliga samtycke vid skolstart och eleven ska tillfrågas och kunna avböja vid testtillfället.

Jag vet elever som först nekat och sedan testat på vårdnads­havares inrådan – och då visat positivt

Men vad händer med de elever som avböjer? Frivillighet innebär att ett nej inte ska ha konsekvenser för eleven. Varje år är det en handfull elever som säger nej till drogtester, enligt Richard Weibull. Då tar elevhälsan beslut om socialtjänsten ska kopplas in och om vårdnadshavarna ska meddelas. Det händer inte sällan att vårdnadshavaren ändå bestämmer att barnet ska testas.

– Det är vårdnadshavaren som bestämmer. Jag vet elever som först nekat och sedan testat på vårdnads­havares inrådan – och då visat positivt.

Den som avstår löper också stor risk att gå miste om praktikplats vid de yrkesprogram som finns på skolan, och kan då i praktiken inte fullfölja sin utbildning, enligt Richard Weibull.

Jag har föreslagit drogtester även på personalen men facket har sagt nej och då har jag släppt frågan.

Dessutom kan elever som vägrar drogtest, och om skolan anar oråd, omedelbart stängas av från utbildningsmoment med farliga maskiner. Detta sker också i de fall testet visar positivt. Här hänvisar Richard Weibull till arbetsmiljölagen.

– Det handlar om att ha en säker arbetsplats. Jag brukar med en dåres envishet säga att detta är en arbetsplats för 1200 personer och där 200 får lön.

Men det är bara eleverna på denna arbetsplats som drogtestas. Inte de som får lön.

– Jag har föreslagit drogtester även på personalen men facket har sagt nej och då har jag släppt frågan.

Vad ger det för signaler till eleverna att de ska underkasta sig något som deras lärare eller annan skolpersonal inte vill gå med på?

– Ärligt talat tror jag inte den diskussionen är så stor. Jag tror inte eleverna är så medvetna.

Kategorier:

Thomas_Heldmark_svv_cmyk

Thomas Heldmark är frilansande vetenskapsjournalist.

Se alla artiklar av Thomas Heldmark

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Missa aldrig en publicering. I vårt nyhetsbrev samlar vi alla våra senaste artiklar och poddavsnitt. Nyhetsbrevet skickas ut en gång varannan vecka – varken mer eller mindre.