Mäns drickande kan ge fosterskador

Foto: Isabell Höjman /TT

Det är allmänt känt att kvinnors alkoholkonsumtion innan och under ­graviditeten har en negativ påverkan på fostrets utveckling. Den senaste tidens forskning har nu riktat fokus mot mannen. Studier visar att även män gör rätt i att vara återhållsamma med sitt drickande innan graviditeten.

När fetalt alkohol­syndrom, FAS, upptäcktes i början av 1970-talet blev det startskottet för storskaliga forsknings- och utbildningssatsningar runt om i världen om farorna med att som gravid dricka alkohol. Nu vet vi att även måttliga mängder, särskilt under den känsligare första tiden, kan få negativa effekter både för graviditeten, fostret och barnets utveckling senare i livet.

När det gäller mäns alkoholkonsumtion ­och vilken inverkan den har på fostret är forskningen dock ännu i sin linda. Enligt Aleksander Giwercman, överläkare och professor i reproduktionsmedicin med fokus på mannens fertilitet vid Lunds universitet, gäller kunskapsluckorna alla livsstilsfaktorer.

– En anledning till forskningens stora fokus på kvinnor, som ju är de som har barnet i sin kropp, är att man inte kände till de mekanismer som förklarar hur exponering innan graviditeten kan påverka avkomman.

Aleksander Giwercman är överläkare och professor i reproduktionsmedicin vid Lunds universitet

Det är inte så konstigt om män fått intrycket av att det bara är kvinnors alkoholkonsumtion som påverkar fostret eftersom det är först det senaste årtiondet som forskningen på män börjat ta fart på allvar. I Statens folkhälsoinstituts 20-sidiga sammanställning från 2009, »Alkohol, graviditet och barns utveckling«, omnämns män enbart i ett kort stycke där det konstateras att kunskapen om alkoholens påverkan på den manliga fertiliteten är begränsad. Men sedan dess har fler och fler studier visat ett samband mellan mäns alkoholkonsumtion innan graviditeten och fostrets utveckling.

I en ny översiktsstudie publicerad i tidskriften Current Neuropharmacology har forskare inom reproduktion och medicin vid La Sapienza-­universitetet i Rom sammanfattat forskningsläget. Där visar de att mäns alkoholintag innan befruktningen kan skada spermiernas arvsmassa och påverka spermiekvaliteten negativt. Detta kan sedan i sin tur bland annat öka risken för missfall, lägre födelsevikt, hämmad tillväxt samt kognitiva och neurologiska störningar hos barnet. Eftersom alkoholen orsakar en genetisk skada är det möjligt att även kommande generationer blir drabbade.

Att studera detta hos människor är dock problematiskt. Man kan visserligen hitta fäder som har konsumerat alkohol innan graviditeten och sedan kartlägga barnets utveckling, men det går då inte att isolera och mäta specifikt alko­holens skadeverkningar.

– Även om man hittar associationer mellan alkoholintag och försämring av sädeskvaliteten vet man inte om det är alkoholen i sig som orsakar detta eller om det är effekten av andra livsstils­faktorer kopplade till alkoholkonsumtionen, säger Aleksander Giwercman.

För att kunna göra experimentella studier har man därför främst använt sig av möss, vilket i stället gör det svårt att överföra slutsatserna till människor.

– Det finns en del djurstudier som indikerar att alkoholkonsumtion hos män har negativ effekt – både på den manliga fertiliteten och på avkommans hälsa. Det finns dock väldig lite evidens från studier på människor, speciellt när det gäller litet eller måttligt intag av alkohol, säger Aleksander Giwercman.

Eftersom det än så länge är oklart exakt vilken inverkan alkohol har på mannens spermier och hur det i sin tur påverkar fostret är det svårt att säga vad som är en ofarlig nivå av alkoholkonsumtion. I takt med att mer forskning görs kommer sannolikt mer och mer information riktas till potentiella framtida fäder; i skolan, på vårdcentraler och vid försäljning av alkohol­haltiga drycker. Men i dagsläget är denna information svår att utforma och nå ut med, menar Aleksander Giwercman.

– Det är ett problem att man inte riktigt vet vilken information man ska förmedla till männen, förutom att de bör undvika överdriven alkoholkonsumtion.

De italienska forskarna bakom översikts­studien avslutar sin artikel med ett konkret råd: Eftersom det inte går att fastslå vilka nivåer av alkohol­konsumtion som kan vara skadliga före graviditeten, varken för män eller kvinnor, är det enda rimliga rådet till par som planerar att skaffa barn enkelt – att helt undvika bruket av alkohol. 

– Det är ett problem att man inte riktigt vet vilken information man ska förmedla till männen, förutom att de bör undvika överdriven alkoholkonsumtion.

LÄS MER

Transgenerational Abnormalities Induced by Paternal Preconceptual Alcohol Drinking: Findings from Humans and Animal Models Terracina, S. m.fl. • Bentham science (2022)

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa: Ett gemensamt ansvar Andreasson, S. m.fl. • Svensk sjuksköterske­förening, SFAM, SAFF, CERA & IOGT-NTO • Alkoholen och samhället (2020)

Senaste från Prevention

Professor i prevention

Charlotta Pisinger är Danmarks första och enda professor i tobaksprevention. Sven Rosell träffar henne i Köpenhamn

Han är årets förebyggare

Vartannat år delar CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) ut pris till årets förebyggare. Under konferensen

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!