Hoppa till innehållet

Policy

Alkohol & Narkotika är en webbtidskrift med populärvetenskaplig inriktning. Vårt bevakningsområde är frågor kopplade till ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar). Oavsett publiceringsform är Alkohol & Narkotikas uppdrag detsamma, att utifrån journalistiska principer belysa frågor som rör vårt område, det innebär att vi värnar vår trovärdighet och följer pressetiska regelverk.

Alkohol & Narkotika är en kunskapsprodukt vars syfte är att skapa intressant och engagerande innehåll med hög kvalitet för våra läsare och lyssnare. Vi belyser gärna aspekter som andra medier missat och vårt mål är att bidra till ett breddat och fördjupat samtal. Huvudmålgrupp är ideella och professionella inom området, men vi välkomnar även en nyfiken allmänhet.

Alkohol & Narkotika är en självständig publikation som ägs av CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. CAN är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDTS-området. Ansvarig utgivare för Alkohol & Narkotika är CAN:s direktör. Innehållet planeras av chefredaktören och produceras internt samt av frilansande journalister. Opinionstexter har en tydlig avsändare. Analys och ställningstaganden i artiklar representerar inte nödvändigtvis tidskriftens åsikter. Till stöd i arbetet finns även ett redaktionsråd som tillsätts av chefredaktören.