Stigma får inte påverka beslut om FASD-diagnos

Under rubriken »Osäkert kunskapsläge« påstår Karin Heimdahl Vepsä i Alkohol & Narkotika, att det råder bristfällig evidens kring huruvida alkoholexponering under graviditet orsakar skador hos barnet. Ingenting kan vara mer felaktigt. Låt oss först och främst slå fast: det råder ingen som helst brist