Medberoende bör inte bli diagnos

Medberoende som diagnos saknar vetenskapligt stöd och är inte en lämplig benämning på anhöriga till personer med beroendeproblem, skriver kliniskt erfarna forskare. I en intervju i Alkoholrapporten, utgiven av Systembolaget 2018, anger professor emeritus i biologisk beroendeforskning Fred Nyberg olika motiv för