Alkohol Dopning Narkotika

Charlotta Rehnman Wigstad blir ny direktör på CAN

Charlotta Rehnman Wigstad
Foto: Julius von Wright
CAN har en viktig funktion på nationell nivå att stödja det lokala och regionala ANDT-arbetet, säger Charlotta Rehnman Wigstad, CAN:s sjunde direktör sedan 1902.

– Det ska bli skönt att få arbeta mer med det förebyggande arbetet. Det är ju det jag brinner för, säger Charlotta Rehman Wigstad.

Den 5 februari blir hon CAN:s direktör, sjunde i ordningen sedan 1902. Hon lämnar nu sitt arbete som utredare på Socialstyrelsen där hon har jobbat med vård och behandling sedan 2015. Men det är det förebyggande arbetet som hon arbetet mest med. Under hennes tid vid Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem (STAD) arbetade hon med förebyggande projekt som 100 % ren hårdträning och Ansvarsfull alkoholservering.

– Förstås är hela kedjan, från förebyggande arbete och tidiga insatser till vård och behandling, viktig. Under min tid vid Socialstyrelsen har jag sett att det inte fungerar. Man jobbar för mycket i stuprör, fortsätter Charlotta Rehnman Wigstad.

Så var ska man börja för att förbättra?

– Det finns handlingsplaner på regionala och lokala nivåer för att få olika grupper att samverka. Men för att det ska fungera så krävs det att myndigheter också kan samarbeta, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

Hon tycker att det är rätt att det finns en myndighet som har det samordnande ansvaret och tror att samarbetet mellan myndigheter kommer att hitta sin form. Några konkreta steg har tagits, men det finns mycket kvar att utveckla. När hon började på Socialstyrelsen hade länsstyrelserna aldrig blivit inbjudna till möte på myndigheten, trots att länsstyrelserna samordnar ANDT-frågorna. Det var en av de första bristerna hon åtgärdade när hon började där. När hon får frågan om vilket område (alkohol, narkotika, dopning) som intresserar henne mest, svarar hon att det är utmaningen att hitta hållbara strukturer som lockar, oberoende substans.

 

Under 2016 och 2017 arbetade Charlotta Rehnman Wigstad med den fråga som var det narkotikapolitiska epicentret: narkotikadödligheten. Hon ledde arbetet med åtgärdsplanen för att minska narkotikadödligheten som presenterades i april 2017 och som ännu formar det arbete som görs i dag. Bland annat har det överdosupphävande läkemedlet Naloxon nyligen tagits med i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Men överlag tycker Charlotta Rehnman Wigstad att intresset för ANDT-frågor är för lågt.

– Det fanns ett stort fokus på narkotikadödlighet 2017, men andra frågor har glömts bort. Inför valet fanns det inget fokus på ANDT alls. Jag hoppas vi kan få upp frågorna på agendan igen.

Charlotta Rehnman Wigstad arbetade på Socialdepartementet när Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika lyfte frågorna fram till 2007.

– Nu förlitar man sig på att myndigheter ska göra arbetet, men de gör prioriteringar. Får man inget uppdrag så finns det en risk att de inte arbetar så mycket med frågan, konstaterar Charlotta Rehnman Wigstad.

Den nuvarande ANDT-strategin löper ut 2020. Charlotta Rehnman Wigstad hoppas att barnperspektivet återigen blir ett eget område (i den nuvarande strategin ska barnperspektivet genomsyra all verksamhet) och att primärvården får ett större fokus i den nya strategin.

– Många äldre vårdas för alkoholrelaterade diagnoser och de kunde fångas upp tidigare inom primärvården. Nu nämns dopning bara inom motionsidrotten, men det finns inget om vård och behandling. Där behövs ett kunskapsstöd till hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

 

Tidigare direktörer har stannat på CAN från allt mellan 1 till 30 år. Charlotta Rehnman Wigstad hoppas att hon har gått i pension före året 2049, men om hon slår nytt rekord och sitter kvar hoppas hon att CAN ytterligare har stärkt sin position som nationellt kompetenscentrum för ANDT-frågor.

– 2049 ska CAN vara det självklara förstahandsvalet dit man vänder sig för att få kunskap och stöd i sitt arbete. CAN har en viktig funktion på nationell nivå att stödja det lokala och regionala ANDT-arbetet. Det kan vi göra genom CAN:s regionala organisation, förankring i civilsamhället och samverkan med centrala myndigheter, säger Charlotta Rehnman Wigstad.

 

Fakta Tidigare direktörer på CAN
  • Håkan Leifman 2012-2019
  • Björn Hibell 1982-2011
  • Ingrid Blomberg 1972-1982
  • Nils Sundberg 1942-1972
  • August Ljunggren 1903-1941
  • Elof Ljunggren 1902-1903