#5/2014

Totalkonsumtionen av alkohol i Sverige mäts regelbundet med hjälp av den så kallade Monitorundersökningen. Mellan åren 2001 och 2013 kan två huvudtrender skönjas. Från 2001 till 2004 ökade konsumtionen kraftigt. Ökningen berodde främst på slopade införselkvoter från andra EU-länder och det var framför allt den oregistrerade konsumtionen i form av resandeinförd alkohol som ökade.

Efter 2004 har konsumtionen minskat. Men förra året vände den åter uppåt och beräknas nu vara strax under tio liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre. Om det är en tillfällig ökning eller ett trendbrott återstår att se.

Senaste från Tidskriften

#1-2/2023

HBTQI // VR mot rökning // Försäljning av e-cigaretter förbjuden i Mexiko // Unga litar på

#5-6/2022

Alkohol & kvinnor// Gatu-utbildare i Turin // Tjejer lockar tjejer i Jönköping // Alkoholsnacket // Ensamkommande

#4/2022

Föräldraskapsstöd // Dopinghund // Lustgas // Legalisering // CBD-olja // Fler äldre dör av alkoholskador// Inget

#2-3/2022

Reality-serier om beroende // Drogpolicy // Valenkät // Punktskatter// Ungas drickande // Kerstin Hesselgren // Alkoholvanor

#1/2022

Cannabis och våld och behandling // Metamfetamin // The Think-drink effect // Sjukdomsmodellen // Datorspelsberoende //

Lästips direkt i din inkorg?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!