Spel

”Ett tak för allt spel kan bli aktuellt”

Ardalan Shekarabi
Foto: Martin Hörner Kloo
I takt med att Coronapandemin djupnat och fler människor riskerar att hamna i spelberoende vill socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (s) se över möjligheten att sätta ett tak för allt spel hos alla aktörer och skärpa omsorgsplikten, berättar han till Alkohol & Narkotika.

För en dryg månad sedan uppmanade socialförsäkringsministern spelbolag med licens att vidta åtgärder för att visa att de lever upp till omsorgsplikten i en tid då människor, som lever i ekonomisk utsatthet och oro, riskerar att hamna i spelmissbruk. Nyligen gick han ut med ett förslag om att insättningsgränsen till ett spelkonto ska sänkas till 5000 kronor i veckan. Vad har förändrats sedan det första uttalandet?

— Spelbolagen har en skyldighet att ingripa mot spelberoende. Ett konkret verktyg som redan existerar är spelpaus.se där hittills 50 000 personer skrivit upp sig. Men det är viktigt att omsorgsplikten verkligen efterlevs och följs upp och exakt hur det ska ske utreds just nu av Spelinspektionen.

Utöver det har regeringen också gett Spelinspektionen i uppdrag att ta fram en modell för att sätta ett tak för allt spel. Det skulle innebära ett liknande upplägg som den gräns vi nu föreslår, men att taket gäller för allt spel på samtliga bolag.

Ardalan Shekarabi menar att vi befinner oss i en extraordinär situation med social isolering, mycket oro och ekonomisk utsatthet.

— Vadhållningen har försvunnit då alla sportevenemang är inställda, så det finns en risk att socialt utsatta och personer med beroendeproblematik lockas in i nätcasinospelberoende. Det är en väldigt allvarlig situation. Därför kom vi med förslaget om en insättningsgräns per konto på 5000 kronor i veckan. Utöver det har regeringen också gett Spelinspektionen i uppdrag att ta fram en modell för att sätta ett tak för allt spel. Det skulle innebära ett liknande upplägg som den gräns vi nu föreslår, men att taket gäller för allt spel på samtliga bolag. Utredningen får visa om det är praktiskt möjligt att genomföra.

Kommer era förslag att ha effekt?

— Ja de kommer att ha effekt. Vi har gett Spelinspektionen i uppdrag att se över hur omsorgsplikten bättre ska efterlevas och vi har föreslagit insättningstak för spel samt att Spelpaus.se marknadsförs ännu mer. Vi har dessutom gett Spelinspektionen i uppdrag att prioritera att hålla de olicensierade bolagen borta från den svenska marknaden, det är viktigt. Det är kriminaliserat att tillhandahålla olovligt spel och de som ändå gör det måste betala skatt i Sverige. Om inte begår de skattebrott som ska lagföras.

Finns det inte en risk att, med ökade restriktioner hos de licensierade bolagen, spelberoende söker sig till olicensierade bolag?

— Ja, det finns en risk för det och det är därför vi nu måste vidta åtgärder. Flera andra länder har agerat kraftfullt mot en ökad risk för spelmissbruk i Coronakrisens spår. Bland annat Lettland har förbjudit spel på nätet och suspenderat spellicenser. I England har man stoppat marknadsföring av nätcasinon och även Spanien har inför begränsningar i marknadsföringen.

Ardalan Shekarabi menar att man noga följer utvecklingen kring marknadsföring av nätspelscasinon i andra länder. En utredning, som kommer i höst, är tillsatt för att arbeta med förslag om begränsningar i den svenska spelreklamen. Huruvida även Sverige kan komma att begränsa den ofta aggressiva marknadsföringen kan han i nuläget inte uttala sig om – men frågan är alltså aktuell och utreds.

Spelbolag med licens i Sverige vill naturligtvis gå med vinst. Samtidigt beläggs de med en rad restriktioner som går ut på att få folk att spela mindre. Hur går det ihop?

— Ja, de vill tjäna pengar. Men detta är en särskild verksamhet som också kräver ansvarstagande och en omsorgsplikt, det är viktigt. Eftersom människor som är i riskzonen för spelmissbruk kan drabbas måste det finnas restriktioner. Vi har bland annat infört bonusrestriktioner som innebär att bolagen kan ge max 100 kronor i bonus vid ett tillfälle. Utöver det finns taket för hur mycket man får spela för samt en gräns för hur länge man får spela.

Är det möjligt att de restriktioner som nu införs kan komma att bli permanentade?

— De förslag på restriktioner som är aktuella och som föreslås träda i kraft 1 juni gäller resten av året och är begränsade till den här krisen.

I nästa nummer av Alkohol & Narkotika (utkommer i juni) kan du läsa mer om hur coronapandemin har påverkat spelande.

I förra numret av Alkohol & Narkotika skrev vi om hur spelpaus.se delar behandlingssverige.

Maria Zaitzewsky Rundgren