Samordning och samverkan

65.00kr

Nr 4-2017

Kategori:

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) prioriterar samverkan inom missbruksvården. Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling. Alkoholreklam i sociala medier. Och mycket mer!

INNEHÅLL

Inledaren: När stuprören skramlar och väsnas
Forskarintervjun: “Dela och vinn!”  på sociala medier suddas gränserna för reklam ut
Att sluta med heroin utan substitutions­behandling
Alkoholberoendets två ansikten
Här rivs murarna mellan socialtjänst och sjukvård
Bristande statistik försvårar översikt av missbruksvården
Integritet sätter stopp för samordnad statistik
Brist på samverkan ger ojämlik vård
Signerat: Vem får bli för full?
På Bergsjöhöjd döms ingen för alkoholen
Beredskap för att hantera äldre och missbruk saknas
Sista ordet: Alkohol­frågan kvävs av smittskyddet