“Hör oss, se oss, möt oss”

65.00kr

Nr 1-2018

Kategori:

I slutet av förra året samlade uppropet #utanskyddsnät berättelser och krav från kvinnor och icke-binära med erfarenhet av missbruk och prostitution. Berättelserna ligger som grund för det här temanumret, som tar upp behandling och bemötande av den här gruppen. Vi ser på offerskap och aktörskap och även den outforskade frågan om våldsinterventioner bland män i missbruksbehandling.

INNEHÅLL

Inledaren Hör du dem? Ser du dem? Möter du dem?
Signerat Bevara Mikamottagningen!
Utblicken Det är en katt-och-råtta-lek – om svenska tullens arbetet med fentanyl i Kina 
– “Det här är det bästa som har hänt mig” – intervju med Jo Rantatalo, initiativtagare till #utanskyddsnät
– “Frågor om våld bör vara standard” – intervju med Ulla Beijer, Carin Holmberg och Åsa Magnusson
– Brist på våldsinterventioner för män inom missbruksvården – intervju med Gail Gilchrist
– Brukarledd stödgrupp samlar kvinnor med missbruk – artikel om stödgruppen Ljuspunkten vid Stockholms brukarförening
– På Oasen behandlas trauma och beroende samtidigt – reportage från ett behandlingshem bara för kvinnor
Reflektionen Offerskap motsätter inte aktörskap – Suzann Larsdotter reflekterar över bemötande och aktörskap
Sista ordet “Missbruksvården behöver ökade kunskaper om hbtq-personers livsvillkor” – Carina Wrangebo & Kina Sjöström