Barn i samhällsvård

55.00kr

Nr 5 – 2015

Kategori:

Beskrivning

Barn och unga som omhändertas av samhället har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. De får inte del av hälsoundersökningar och vaccinationsprogram i samma utsträckning som sina jämnåriga kamrater. Det finns med andra ord starka skäl att stärka barnperspektivet i barn- och ungdomsvården