Narkotika

Wikström: Uppdrag om naloxon ges inom en månad

Socialdepartementet har ännu inte officiellt gett Läkemedelsverket uppdraget att utreda hur naloxon kan delas ut. Foto: Kristian Pohl.

Folkhälsominister Gabriel Wikström berättar i en intervju för A&N att uppdraget till socialstyrelsen och läkemedelsverket om att utreda naloxonfrågan kan dröja upp till en månad. Först då kan myndigheterna utreda hur naloxon kan delas ut, en fråga som har brett stöd på fältet men som stött på byråkratiska hinder.

Efter att läkemedelsverket i början av februari avslog ansökningar från Skåne och Stockholm om att dela ut naloxon, ett läkemedel som kan häva överdoser, meddelade socialdepartementet att frågan ska snabbutredas. Men utredningen kan komma att dröja. Socialdepartementet har ännu inte gett uppdraget till Socialstyrelsen och Läkemedelsverket.

– Vi förbereder det nu och jag hoppas vi inom en snar tid kan presentera uppdraget. Vi har sagt att det måste ske skyndsamt och vi måste få en bättre ordning i plats så att man kan erbjuda den här typen av läkemedel, säger Gabriel Wikström.

Kan du ge en uppskattning på när ni ger uppdraget?

– Inom maximalt en månads tid, men jag tror det kan gå snabbare, säger Gabriel Wikström.

Naloxon används inom akutsjukvården, men frågan handlar nu om hur naloxon ska bli tillgängligt i miljöer där personer med opioidmissbruk befinner sig. Det kan handla om brukare, anhöriga, polis eller socialtjänst – personer som kan vara på plats när en överdos sker. Läkemedelsverket har nekat tillstånd med motiveringen att receptbelagda läkemedel inte kan delas ut till tredje part.

Hur känns det att arbeta med frågor som narkotikarelaterad dödlighet i ett långsamt maskineri?

– Vi jobbar både långsamt och snabbt. Det behöver ta tid att utreda hur strukturerna fungerar och sammanställa den kunskap som finns och det har jag stor respekt för. Socialstyrelsen behöver tid för att få fram en åtgärdsplan. Men samtidigt jobbar vi snabbt med att till exempel narkotikaklassa nya substanser som säljs lagligt på nätet, påpekar Gabriel Wikström och hänvisar till akrylfentanyl som befaras ligga bakom ett hundratal dödsfall 2015 och narkotikaklassades sommaren 2016.

I slutet av april ska Socialstyrelsen presentera en åtgärdsplan för att stävja Sveriges stigande narkotikarelaterade dödlighet. Gabriel Wikström förväntar sig att i första hand arbeta med de strukturer som redan finns.

– Sprututbyte och naloxon är exempel på sådant vi måste undersöka mera. Det är här vi ska arbeta, genom att titta på lågtröskelverksamheter och om det finns flera akuta insatser man kan göra för att förbättra för den här gruppen.

– En av de stora olösta frågorna är samarbetet mellan kommuner och socialtjänst och vård och behandling som landstingen erbjuder. Här är samordningen runt personer man vill hjälpa alldeles för dålig, säger Gabriel Wikström.

Så du förväntar dig att arbeta med de strukturer som redan finns?

– Ja, kan vi få en bättra samordning mellan de aktörer som finns så tror jag att vi kan erbjuda en bättra vård och behandling men också på sikt ett bättre förebyggande arbete.

Lyssna på hela intervjun med Gabriel Wikström på A&N:s podd.

Julius von Wright

Julius von Wright

Chefredaktör för Alkohol & Narkotika