Narkotika

“Skademinimering ersätter inte förebyggande arbete – det är ett komplement”

Foto: Julius von Wright
Opioider är nyckelordet i diskussionen om att minska narkotikarelaterad dödlighet – och då måste vi prata om skademinimerande insatser, enligt Björn Johnson. Det var budskapet på tisdagskvällens sista seminarium på Soberians scen. Seminariet drog fullt hus, med representanter från hela det narkotikapolitiska spektrumet.

– Det bästa sättet att förebygga skador är att inte använda droger. Det är viktigt med tidiga insatser och förebyggande. Skademinimering ersätter inte förebyggande arbete – det är ett komplement, säger forskaren Björn Johnson i inledningen till tisdagskvällens seminarium Hur kan vi minska narkotikadödligheten?

Seminariet, som på många sätt blev årets stora snackis på Soberian, fyllde tältet till bredden på tisdag kväll. Den stora publiken, med representanter från hela det narkotikapolitiska fältet, visar hur aktuell frågan är på många håll. Att seminariet, finansierat av medlemmar i Centrum för narkotikavetenskap, Verbal förlag och harmreduction.nu, är det enda som tar upp temat under Almedalsveckan är något överraskande.

Sverige har en hög narkotikarelaterad dödlighet, men Björn Johnson från Malmö högskola påpekar att det är svårt att jämföra talen internationellt.

– Det räcker med att notera att dödsfallen ökar i Sverige, fortsätter han.

Opioider är nyckelordet enligt Björn Johnson. Dödsfallen ökade när heroin och andra opioider blev vanligare i Sverige. Majoriteten av dem som dör har fler substanser i kroppen och i de allra flesta fall är opioider inblandade.

– Många frågar oss varför vi inte pratar mer om amfetamin och andra droger, men det är dödligheten vi vill komma åt, därför fokuserar vi på opioider, säger Mikaela Hildebrand, redaktör för antologin Dogmer som dödar.

När Mikaela Hildebrand återvände till Sverige efter att ha jobbat med hiv-frågor internationellt blev hon överraskad av hur kontroversiell skademinimering var i Sverige. Hon anser att folkhälsa och skademinimering inte behöver vara motsatser.

 

Seminariet fyllde alla platser i Soberian. Foto: Julius von Wright

 

Panelen konstaterar att det har skett mycket inom detta område på senare år. LARO (Läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende) vilket har varit en omdebatterad behandlingsform   har blivit mer tillgänglig på senare år, särskilt i Skåne.

– Det finns många problem och risker med LARO, framförallt med läckage, som leder till dödsfall utanför behandling. Det är avvägningar man får göra när man diskuterar de här behandlingarna, säger Björn Johnson. Men fördelarna överväger riskerna konstaterar han.

Sprututbytet är också en åtgärd som lyfts upp under seminariets gång. Björn Johnson lyfter upp Malmö som exempel, där sprututbytet har lyckats hänvisa besökare vidare till behandling.

– Men det måste finnas ett attraktivt behandlingsalternativ, konstaterar han.

Uppfattningen av LARO-behandlingen är att den är långvarig om inte livslång. Det finns inget krav på att bli drogfri, men Mikaela Hildebrand är positiv till att patienters delaktighet har blivit ett tydligare krav i Socialstyrelsens nya riktlinjer. Det ger patienterna en större möjlighet att sätta upp egna mål för behandlingen.

Det nya nätverket harmreduction.nu, en av arrangörerna av seminariet, representerades av Jenny Pira och Antonny Illes, som gav en kort beskrivning av vad det nystartade nätverket ska göra. Nätverket ska samla personer med egen erfarenhet av narkotika som vill jobba för skademinimerande åtgärder.

– Bara för att vi har samma preferens för drog betyder det inte att vi har samma behov av behandling. Om något hjälper mig så ska ingen säga att det är fel väg, säger Jenny Pira för att sammanfatta den motsättning som kan finnas mellan personer med olika erfarenheter av behandling.

– Först och främst behöver vi en avkriminalisering av det egna bruket. Också fri tillgång till Naloxon för brukare – det är ju vi som är först på plats, säger Jenny Pira.

Samtliga paneldeltagare är överens om att Naloxon, ett läkemedel som häver opioidöverdoser, är den viktigaste frågan på agendan just nu. Naloxonfrågan har lyckats ena flera röster på det narkotikapolitiska spektrumet och beslut har kommit om att göra läkemedlet mer lättillgängligt.