Narkotika

Nykterhetsrörelserna aktiverar sig i narkotikafrågan

Foto: Julius von Wright
De som tycker att en rådande ordning är bra känner alltför sällan behov av att argumentera för sin sak, resonerar Sven-Olov Carlsson, mannen som ska lyfta nykterhetsrörelsernas ställningar i den svenska narkotikapolitiska debatten.

– Om man tycker en ordning är bra är det alltför sällan man står upp och argumenterar för sin uppfattning. De som vill slå vakt om en narkotikapolitik som förebygger narkotikanvändning måste höras mycket tydligare i denna debatt, säger Sven-Olov Carlsson.

Han ser ett behov av att höja kunskapen bland dem som stöder den restriktiva politiken. Det ska ske genom seminarier som riktar sig till personer inom nätverk som arbetar mot narkotika.

– Vi ska gå igenom ett antal narkotikapolitiska områden och belysa dem under seminarier. Det första i maj handlar om cannabis. Där kommer några som medverkar att nyligen ha gjort en studieresa till Colorado för att få den senaste kunskapen. Målet är att bli bättre rustade för att delta i debatten. Andra seminarier senare på året kommer att handla bland annat om narkotikarelaterad dödlighet.

Sven-Olov Carlsson har fått uppdraget från Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet NBV, som finansierar satsningen, men arbetet görs i samarbete med S.L.A.N, Sveriges Landsråd för alkohol- och narkotikafrågor – en sammanslutning av 27 medlemsorganisationer.

– Ja, det finns skillnader mellan medlemsorganisationerna, men det finns ett kompakt stöd för huvudfåran. De som är med i S.L.A.N. har ställt upp i arbetet mot narkotika, säger Sven-Olov Carlsson.

Han anser att prevention är den huvudsakliga metoden för att minska skadorna av narkotika. Ju färre som prövar, desto mindre är risken för skador. Han är orolig för utvecklingen som sker på många håll i världen, där inställningen till narkotika har liberaliserats och han ser samma mönster i Sverige. Syftet med arbetet är bland annat att höja kunskapsnivån om narkotika och narkotikapolitiken i Sverige.

Är kunskapsnivån bristfällig?

– Det behövs mer engagemang och kunskap i den narkotikapolitiska debatten. Det finns ett brett stöd i riksdagen och bland befolkningen för den politik vi har. Det stödet vill vi understödja.

Kanada har följt i Uruguays spår och ska legalisera cannabis 2018 och flera delstater i USA har även legaliserat cannabis.

– Det finns starka krafter som vill luckra upp den restriktiva narkotikapolitiken, både internationellt och i Sverige. Vi ska opinionsbilda i vad konsekvenserna blir av en legalisering och hur en legalisering leder till att man släpper in starka kommersiella krafter på narkotikaområdet. Det är obegripligt att man i den narkotikapolitiska debatten inte vill se och förstå detta samband, säger Sven-Olov Carlsson.

Vilka krafter syftar du på?

– Det finns starka ekonomiska intressen som försöker påverka utvecklingen och ser potentialen i en kommersialisering av narkotika­marknaden. Det som nu händer i
Colorado är ett varnande exempel, med högre tillgång av narkotika,
säger Carlsson.

Sven-Olov Carlsson tar avstånd från begreppet repressiv narkotikapolitik. Han säger att han står för en socialt ansvarsfull narkotikapolitik där preventionen är i fokus.

– En självklar del i en fungerande narkotikapolitik är att vi tar ansvar för och stöder dem som får problem. Det måste finnas vård- och behandlingsinsatser tillgängliga för dem som har behov och som har missbruksproblem och det måste också avsättas tillräckliga resurser för detta. Vi är definitivt inte före­språkare av en repressiv narkotika­politik. Vi vill att de som hamnat i ett missbruk ska få möjligheten att få hjälp och stöd för att komma ur sitt missbruk, men det är också ansvarsfullt att se till att färre överhuvudtaget börjar använda, säger Sven-Olov Carlsson.