Narkotika

Liberalerna och Centerpartiet diskuterar avkriminalisering

Under hösten ska både Centerpartiets partistämma och Liberalernas landsmöte behandla förslag som berör avkriminalisering. Centerpartiets styrelse är eniga, medan frågan delar Liberalerna.

Liberalernas socialpolitiska arbetsgrupp föreslår att partiet ska jobba för att avkriminalisera bruk av narkotika. Frågan ska tas upp på partiets landsmöte den 11 november. En så kallad förnyelsegrupp har utrett hur missbruksvården kan förbättras och enligt gruppens ordförande Christina Örnebjär är avkriminalisering ett steg i processen. Hon säger att alla som har beroendeproblematik ska ha rätt till vård, oberoende om det gäller alkohol eller narkotika.

– Vi tittade på många förslag, men kom fram till att vi måste avkriminalisera för att komma till rätta med problemen inom vården.

I rapporten argumenterar man för att det kriminaliserade bruket avskräcker personer från att söka vård. Förslaget skulle betyda en helvändning för Liberalernas narkotikapolitik. På partiets webbplats står det klart och tydligt att förbudet mot det egna bruket ska behållas.

– Partistyrelsen har tagit upp frågan och där lutar det inte direkt mot ett ja, men jag är ganska säker på att det blir en ordentlig diskussion på landsmötet, säger Christina Örnebjär när hon uppskattar vika chanser förslaget har.

Senast den 13 oktober ska partistyrelsen ta ställning till förslagen.

 

Inom Centerpartiet är frågan mindre kontroversiell. På partistämman i slutet av september kommer partistyrelsen att föreslå en utvärdering av det kriminaliserade bruket. Anders W Jonsson, vice partiordförande, vill inte spekulera i lagstiftningens effekt och överraskas av att den inte har utvärderats, 30 år efter att lagstiftningen infördes.

– Vanligtvis utvärderas ny lagstiftning efter 5 till 10 år. Det finns de som tycker att lagen har tjänat sitt syfte, och sedan finns det andra som säger att den har varit kontraproduktiv och är en orsak till den höga narkotikadödligheten, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet har fört det resonemanget redan länge, menar Anders W Jonsson.

– Partistyrelsen är enad i den här frågan, medan jag vet att det finns riksdagsledamöter från Liberalerna som inte vill ändra på lagstiftningen. Jag ser det här inte som en politisk fråga utan det handlar om att utvärdera lagstiftning.

 

Liberalernas riksdagsledamot Barbro Westerholm, som länge har varit aktiv inom narkotikapolitiken, är ännu inte redo att understöda en avkriminalisering, men är inne på samma linje som Centerpartiets Anders W Jonsson.

– Jag har ännu inte sett en bra utredning av vilken effekt lagstiftningen har haft. Jag tycker personligen att en oberoende utredning borde göras om lagstiftningens nyttor och brister i Sverige och i andra länder.

Barbro Westerholm överraskas inte av att frågan ska tas upp på landsmötet. Diskussionen har kommit och gått, säger hon.

– Det är bra att frågan ställs på sin spets. När jag ser att det finns mycket tyckande vill jag stanna upp och få en oberoende genomgång.

 

Brottsförebyggande rådet utvärderade konsekvenserna av kriminaliseringen 2000. I rapporten konstaterar författarna Anna Pauloff och Peter Lindström att polisen har lyckats komma i kontakt med fler unga som inte tidigare varit kända för narkotikabrott, vilket var ett av lagstiftarnas syfte. Samtidigt förväntade sig lagstiftarna inte att antalet lagförda brott för eget bruk skulle öka efter straffskärpningen 1993, vilket det kraftigt gjorde. Rapporten var även kritisk till att så många som en tredjedel av de unga som togs in för urinprov lämnade negativa prov. Så såg situationen ut för 17 år sedan.

 

De två övriga partikollegorna inom Alliansen har inte diskuterat frågan, så Christina Örnebjär förväntar sig inga stora förändringar om Alliansen vinner valet nästa år.

– Moderaterna och KD har sagt tvärt nej. Så det kommer inte att ske i första regeringsförklaringen, men diskussionen kommer att finnas där, säger Christina Örnebjär.