Narkotika Veckans siffra

De flesta landsting utreder sprututbyte

Den 1 mars trädde den nya sprututbyteslagen i kraft. Kommunerna förlorade sin vetorätt och landstingen har blivit ensamma huvudmän för att driva verksamheten. Åldersgränsen sänktes även från 20 till 18 år. A&N:s granskning visar att majoriteten av landstingen nu diskuterar eller utreder möjligheten att starta sprututbyten. 8 landsting bedriver för tillfället sprututbytesverksamhet och Landstinget Sörmland har ansökt om att bli det nionde.

 

Hur ser det ut i ditt landsting?

För pekaren över kartan och se hur det ser ut i din kommun!