Krönika Narkotika

Är Södertörndomen en form av familjeklassificering?

Foto: Pixabay
Om domen för vållande till annans död håller i högre instans kan det betyda att man kan dömas även när det gäller andra icke-narkotiklassade fentanylanaloger. Frilansjournalisten Lars Soold analyserar vad som händer om domen slås fast – eller rivs upp.

I maj dömde Södertörns Tingsrätt två bröder till fängelse i 5,5 respektive 4 år för bland annat vållande av åtta personers död. Domen och ett par andra åtal har starkt bidragit till att få ned de höga dödstalen vid bruk av fentanylanaloger, säger polisen. Men kommer denna utveckling att hålla i sig? Kommer domen att hålla i högre instans, och vad händer om den inte gör det?

Domen är unik eftersom ingen tidigare har dömts för vållande till annans död för försäljning av ännu icke narkotikaklassade substanser. Men rättsprocessen har överklagats och går vidare till nästa instans samtidigt som de båda bröderna är på fri fot. Inom rättsväsendet räknar man med att målet går ända upp till Högsta Domstolen.

Att målet har handlat om en icke narkotikaklassad vara ställer höga krav på beviskedjan. Domen byggde på att gärningsmännen på ett oaktsamt och kontrollerat sätt sålt mycket farliga substanser och att detta lett till åtta dödsfall.

Rättsprocessen och domstolen har endast prövat farligheten hos de analoger som var aktuella i det här målet. Men eftersom domen bygger på försäljning av mycket farliga substanser kunde en liknande dom bli aktuell vid försäljning av samtliga icke narkotikaklassade fentanylanaloger. Det innebär att det inte spelar någon roll vilken analog man säljer för att riskera att dömas för vållande till annans död.

Detta kunde i sin tur innebära att denna dom, om den vinner laga kraft, får en liknande effekt som om vi i Sverige skulle tillåta familjeklassning.

 

Eftersom nya substanser i Sverige inte narkotikaklassas i grupp ska det därför bli extra intressant att följa prövningen av domen i högre instanser. Frågan om hur klassning av nya substanser ska gå till är överlägset mest utredd av alla verktyg i kampen mot fentanyldöden. Detta eftersom familjeklassning skulle ge polisen möjlighet agera mot ett narkotikabrott så fort en ny substans upptäcks innanför våra gränser. Men riksdagen har nyligen kommit fram till att en dylik klassning vore allt för rättsosäker.

Åklagaren och domaren anser att man ska hålla isär lagstiftning om familjeklassning och brottet vållande till annans död. Domaren säger dock att det finns en viss koppling till familjeklassning om domen håller, eftersom man då kommer att kunna bli dömd för försäljning av andra analoger.

Men kommer domen att hålla? Beviskedjan är, enligt domaren, lång och komplicerad och efter att domen föll har en hovrätt i ett annat mål ändrat en tingsrättsdom och friat en far från att ha vållat sin treåriga dotters död. Hon dog av att ha fått i sig uppblandad narkotikaklassad karfentanil som fanns i hemmet. Karfentanil är den värsta fentanylanalogen av dem alla, i ren form upp till 4000 gånger starkare än heroin, i klass med cyanid, och används för att söva elefanter.

Även om pappan inte är säljare och förutsättningarna för bevisföringen skiljer sig åt mellan dessa mål, visar det hur känsliga beviskedjorna är för vållande till annans död när det handlar om hantering och försäljning av narkotika.

Om domen vid Södertörns tingsrätt inte håller i högre instans är det sannolikt att försäljningen via nätet och dödsfallen tar fart igen. Men dödstalen kan stiga även om domen håller. I USA säljs allt mer via gatuhandeln och den svenska polisen befarar en liknande utveckling här. Om drogerna tar den vägen är det mycket svårare att få till beviskedjan för vållande till annans död. Domen krävde bevis för att preparaten köpts av, och levererats från, de tilltalades bolag. Dokumentationen säkrades tack vare att det handlade om en laglig och öppen försäljning via swisch, vanliga bankkonton, postförskott, utlämningskvitton och beställningar från säljarens hemsida på det öppna internet. Vid gatuhandel försvinner flera av dessa bevismöjligheter.

 

Under de senaste tre åren har 200 personer dött. Rättsväsendet, och framför allt lagstiftarna, har nu viktiga och brådskande frågor framför sig. Bland uppgifterna finns den förnyade utredning om familjeklassning som riksdagen beslutat om.

Det ska bli intressant att följa den vidare prövningen i Södertörnfallet, och hur kriminella och rättsväsendet förhåller sig till kommande domar.