Ledare Opinion

När det yttersta ansvaret brister

Foto: Kriminalvården

När 20-åriga Michelle Bureland Ekholm vinkar in en bil på en gata i Lund den 4 november 2016 anses hon vara berusad och tas in till arresten. Knappt ett dygn tidigare var hon inskriven på ett LVM-hem där hon tvångsvårdades för missbruksproblem. Vad polisen inte vet när hon tas in är att hon har tagit metadon tidigare under kvällen.

Michelle Bureland Ekholm dör i arresten den natten. Hur kommer det sig att en ung kvinna inom loppet av 24 timmar kan gå från att vara inskriven på ett LVM-hem till att dö i polisens arrest?

Michelle låg utanför reportern Björn Forsbergs hus den kvällen. I hans reportage får vi följa med Michelles sista 24 timmar – genom LVM-hemmet, till den psykiatriska kliniken, ut på Lunds gator, terrasser och parker, till Björn Forsbergs gata för att sist och slutligen landa i polisens arrest i Lund.

Det är en obehaglig färd läsaren får göra genom ett samhälle vars olika skyddsnät misslyckas med att fånga upp Michelle. ”Det är fruktansvärt tragiskt att alla dessa mindre misstag eller förbiseenden tillsammans har haft en ödesdiger betydelse för en ung människas liv” konstaterar chefs­åklagare Jan Pernvi, som har utrett polisens ansvar i Michelles död.

Beställ det senaste numret av Alkohol & Narkotika genom att klicka på bilden

Många ödesdigra misstag begicks det där dygnet. Kanske det främsta när Michelle skrevs ut från LVM-hemmet och förs till en psykiatrisk akutmottagning. LVM-hemmet ansåg det vara nödvändigt att skriva ut henne för att mottagningen skulle ta emot henne. Chefsöverläkaren inom vuxenpsykiatrin i Lund förnekar att det skulle vara ett krav och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort samma bedömning.

Polisen är klar med sin internutredning och IVO har gjort sin bedömning om Michelles fall, men Justitieombudsmannen har ännu en utredning på gång. Kanske Michelles fall kan bli startskottet för en diskussion om hur samsyn och samarbete mellan vårdapparatens olika komponenter kan förbättras.

Narkotikadödligheten ligger fortsatt hög, enligt Socialstyrelsens siffror. Knappt 910 personer dog i fjol på grund av läkemedels- eller narkotika­förgiftning. Men Michelles historia är inte en om narkotikadödlighet, utan är ett högst konkret vittnesmål om ett samhälle som brister i sitt yttersta ansvar, med den yttersta konsekvensen som resultat.