#utanskyddsnät Ledare Opinion Våld

Hör du dem? Ser du dem? Möter du dem?

Den enorma kraft som #metoo-rörelsen har haft sedan förra hösten har knappast undgått någon. Uppropen har avlöst varandra och i december publicerade Dagens Nyheter
#utanskyddsnät, ett upprop för kvinnor och ickebinära med erfarenhet av missbruk och prostitution.

I två separata intervjuer säger Johanna Rantatalo, en av initiativtagarna till uppropet, och Carin Holmberg, sociolog med lång erfarenhet av forskning om mäns våld mot kvinnor, att uppropet är “det bästa de har varit med om.” Kvinnor och ickebinära som inte tidigare har hörts har nu med egna ord fått berätta sina historier och framföra sina önskemål och krav till politiker och samhälle. Rantatalo och Holmberg har rätt, kraftsamlingen saknar motstycke.

Det som blir tydligt i samband med uppropet #utanskyddsnät är avsaknaden av en självklar mottagare: någon som tar ansvar. När andra upprop har vänt sig till arbetsgivare, vänder sig #utanskyddsnät till samhället överlag, till systrar, välfärdsstaten och medmänniskan. Till dig och mig. Det tyder på vilken utsatthet gruppen befinner sig i, hur bortglömd den är. Och vilken stor attitydförändring som krävs hos oss alla för att verkligen se det våld den här gruppen utsätts för.

Många av dem som har intervjuats i det här temanumret har uppmärksammat problemet med att samhället ser missbruket först, inte övergreppet. Till skillnad från andra måste den här gruppen prestera innan de får hjälp, som blir särskilt påtagligt genom de jourer som tar emot kvinnor med missbruk. Antingen vägras de finansiering på grund av att de inte kräver drogfrihet, som i Göteborg, eller så fylls deras platser inte upp av socialtjänsten, som i Stockholm.

Även psykologer och psykiatriker kallar på ett slut på principen »missbruket först«. Integrerad behandling av trauma och beroende är ännu i sin linda, men allteftersom behovet att behandla samsjuklighet som en helhet erkänns får även detta område ett lyft. Däremot är samsjuklighet inget som utreds automatiskt och därför vet vi inte hur vanligt förekommande det är i befolkningen. Kunskapsluckorna är stora och många.

En stor styrka i det här uppropet är att det inte bara har begränsat sig till berättelserna utan även samlat en lista på behov. Och det finns redan små tecken på att behoven tas på allvar. Socialstyrelsen ska utreda om utbildningsmaterialet Skylla sig själv? från 2011 ska uppdateras. Socialminister Annika Strandhäll säger till Alkohol & Narkotika att regeringen vill se en ökning av tillgången till olika typer av skyddade boenden. Återfallsförebyggande bland män som utövar våld är under utredning, vilket även berör män inom missbruksvården.

 

Vårt nypublicerade temanummer “Hör oss, se oss, möt oss” med temat våldsutsatta kvinnor med missbruk samlar många olika perspektiv på temat, från våldsprevention bland män till brukarledda stödgrupper och integrerad behandling av trauma och beroende. Vi har fått möjligheten att varva artiklarna med vittnesmål från uppropet för att låta dem beskriva förhållandena som många lever i. Bekanta dig med innehållet i tidskriften här, ta dig tid att läsa deras vittnesmål. Föreställ dig personen som berättar.

Lyssna på vad de har att säga.

 

Teckna en prenumeration här – 6 nummer för 300 kronor.