Alkohol Dopning Ledare Narkotika Tobak

Vad sägs om droger på Almedalen 2018?

Foto: Pixabay
Kriminalitet och cannabis dominerar på Almedalens narkotikaseminarier, medan gårdsförsäljning, dopning och narkotikarelaterad dödlighet bara har ett seminarium vardera. Almedalen bjuder på nya överraskande arrangörer inom drogområdet och en tobaksretorik som påminner om narkotikans. Chefredaktören Julius von Wright spanar på en 50-åring vid namn Almedalen.

 

 

Bara ett seminarium, arrangerat av Skafferiet Debatt och The Absolut Company, har ett särskilt fokus på gårdsförsäljning under Almedalsveckan. Det överraskar mig att vårens heta alkoholpolitiska fråga inte får mer uppmärksamhet. Är det så att frågan har lagts på is i väntan på en ny regering? Mycket talar för det, samtidigt som oklarheterna är många kring hur omfattande gårdsförsäljning politikerna egentligen vill ha och tror sig kunna få.

Det finns mycket som överraskar mig i årets drogprogram på Almedalsveckan.

Alkoholseminarierna är överlag inte så många. I siffrorna som jag lyfter upp här (läs mer om hur jag har sammanställt listorna i slutet av texten) listar jag knappt 20 evenemang varav de flesta handlar om våld eller unga. Carlsberg är aktiva i år och arrangerar tre alkoholrelaterade seminarier. På torsdag förmiddag får publiken välja sin dos ungdomsfylla: Öckerö kommun, med Håkan Fransson i spetsen, diskuterar hur det går att minska drickandet samtidigt som Carlsberg ställer sig frågan om hur det står till med ungas dryckesvanor.

Almedalen fyller 50 i år. Drogområdet är mycket likt fjolåret och de flesta seminarier arrangeras av vad man kan kalla traditionella aktörer (KRIS med sina uppseendeväckande uniformer dominerar), men några nya har dykt upp.

En uppstickare på narkotikafältet är advokatfirman de Basso som arrangerar fyra seminarier om cannabis legala status. Advokaten Sargon de Basso har tidigare publicerat flera uppmärksammade videoklipp där han diskuterar legalisering av medicinsk cannabis.

Den narkotikarelaterade dödligheten, som fick stor uppmärksamhet ifjol, får inte mycket egen tid i år trots att det antagligen tas upp indirekt i andra samtal. Det enda seminarium med narkotikadödlighet i rubriken, arrangerat av Piratpartiet, avklarades redan på söndag. Seminariet handlade sist och slutligen inte mycket om narkotikarelaterad dödlighet, utan främst om legalisering och avkriminalisering.

På e-cigarettsfronten dyker några intressanta arrangörer upp. På två seminarier uppmärksammas e-cigaretter som en skademinimerande åtgärd som kan minska rökandet. Bakom ett av arrangemangen står Vapesweden, en branschorganisation för e-cigarettsföretag, och den något mystiska Nationella kommittén för skadereducering, som inte får en enda googleträff (förutom på sidor relaterade till Almedagsseminariet). Branschen tycks låna språk från narkotikadebatten och kallar ett av seminarierna Nolltolerans eller skadereducering – vilken väg bär framåt för tobakspolitiken?

Jag tycker det finns flera relevanta och intressanta drogseminarier på årets Almedalsveckan, men det är också många som saknas. Vad har varit alkoholens roll under årets metoo-berättelser? Vad har skett sedan Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten presenterade sin handlingsplan för att minska den narkotikarelaterade dödligheten? Nästa regering ska förnya ANDT-strategin – hur ska den formas? Hur kan missbruksvården bli bättre?

Men allt går ju inte att pressa in i programmet, som i år uppgår till hela 4356 programpunkter. Kanske nästa år?

**

Om siffrorna: Infograferna baseras på sökningar i Almedalsguiden 2018. Seminarierna har kategoriserats enligt teman (efter rubrik eller beskrivning) och de som inte har haft alkohol/narkotika/tobak/dopning som främsta fokus har strukits. En del arrangemang berör flera teman, men har kategoriserats under endast ett. En del seminarier har flera arrangörer, vilket gör att antalet arrangörer och seminarier inte matchar. Siffrorna tar inte i beaktande seminariernas längd (exempelvis är många av KRIS:s seminarier korta) eller dess egentliga innehåll.