Brist på samverkan ger ojämlik vård

Missbruksproblematiken har ökat i Sverige de senaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting har därför valt att prioritera området genom att stödja samverkan mellan kommuner och landsting, tydliggöra ansvarsfördelningen och ta fram en konkret handlingsplan för 13—29-åringar. Gerhard Larsson, som gjorde Missbruksutredningen 2011, menar att det inte

Att sluta med heroin utan substitutionsbehandling

Substitutionsbehandling betraktas idag som best practice för personer som vill sluta med heroin, men finns det alternativ? Petter Karlsson skriver om personer som har slutat med heroin genom att hitta meningsfulla alternativ till livet som heroinanvändare. Substitutionsbehandling med metadon eller buprenorfin är

Alkoholberoendets två världar

Går det att dricka måttligt efter ett alkoholberoende? Kontrollerat drickande är inte för alla, men befolkningsstudier visar att det kan fungera för många. Kan personer som uppfyller kriterierna för alkoholberoende börja dricka måttligt? Det är en av de stora frågorna som för tillfället

Vad kan råttor lära oss om spelberoende?

Spelforskning med råttor tar sina första steg i Uppsala. Djurens riskprofiler kan lära oss mycket om människan. Råttorna sträcker på sig. De nosar, kliar sig, fryser till. Ställer sig på bakbenen eller trycker sig mot golvet. För de flesta kan rörelserna verka

Burmas kristna narkotikapatruller

Beväpnade med biblar och machetes kämpar ett kristet medborgargarde i militärmundering mot missbruket av heroin och metamfetamin i norra Burma. Alkohol & Narkotika träffade rörelsen som tycker att opium är regimens vapen mot de etniska minoriteterna. Plåtdörren skramlar när pastor Ndawng Seng

Så godkändes medicinsk cannabis i Sverige

I februari fick två svenskar ja av läkemedelsverket till att använda medicinsk cannabis i smärtlindrande syfte. Det är första gången obehandlad cannabis godkänns som läkemedel i Sverige. Vad är det som har förändrats? På en hemlig plats i norra Holland odlar det

Han vill se psykedelia som läkemedel

Professor David Nutt vill att det ska bli lättare att forska om preparat som LSD och dess effekter på hjärnan. Studier som Nutt utfört visar att psykedeliska droger kan ha positiva effekter för personer som lider av depression, men fler studier behövs.

»Jag hade injicerat oavsett sprutornas skick«

Jonas var runt 20 år gammal då han för första gången hörde talas om Sprutbytet i Malmö. På den tiden injicerade han inte själv, men en del av hans vänner gjorde det. Mer än två decennier har gått och nu är han

Sexualitet som hinder och möjlighet i uppbrottsprocessen

Missbruk och sex har praktiska beröringspunkter. I en färsk studie kartläggs hur vägen mot nykterhet påverkas av drogrelaterade sexuella upplevelser tidigare i livet. Det är Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och Anette Skårner, lektor i psykosocialt arbete vid

Avhandling om passiv och aktiv rökning

Trots att andelen rökare minskat de senaste 40 åren är rökning den riskfaktor efter högt blodtryck som bidrar mest till den totala sjukdomsbördan i Sverige. Kristina Hansen har studerat hur rökning och rökexponering under olika skeden påverkar hälsan senare i livet. De

»Förmodligen har vi haft fel om nikotinets hälsorisker«

Läkaren Hans Gilljam har kommit att personifiera korståget mot cigarrettrökning. Han har startat ett antal kampanjer och menar att cigaretterna dödar fler än någon annan produkt i samhället. Men samtidigt tycks han vackla: hur farligt är egentligen själva nikotinet? Egentligen är tobaksbruket