Behandlingen av spelmissbruk behöver kunskapslyft

Behandlingen av spelmissbruk i Sverige är sårbar och förlitar sig på eldsjälar, säger David Forsström och Eva Samuelsson vid Stockholms universitet. Vid årsskiftet skrevs spelmissbruk in i social­tjänstlagen – är kommunerna och landstingen redo? Kommuner och landsting är dåligt rustade för att

Riktlinjer kräver mer evidensbaserad kunskap

Barns rättigheter, forskningsluckor och systemfel inom socialtjänsten uppmärksammades på Alkohol & Narkotikas panelsamtal om våldsutsatta kvinnor med missbruk förra veckan. Samtalet samlade ett femtiotal åhörare i ABF-huset i Stockholm. När vittnesmålen i uppropet #utanskyddsnät började komma in överraskades Lotten Sunna av hur

»Här borde vara knökfullt«

I en halvt fullsatt jour för kvinnor med missbruk sitter Eva Gussing med utfällda händer. Hur kommer det sig att den unika Qjouren knappt fyller fem platser i Stockholm? Socialtjänsten är bromsklossen, säger Eva Gussing. Bland affischer med feministiska slagord och information

Trappan – om mäns våld mot kvinnor i missbruk

Många svårigheter är lika för kvinnor i våldsrelationer oavsett om de missbrukar eller inte, men för dem med missbruk kan svårigheterna vara förstärkta. Goldina Smirthwaite beskriver uppbrottstrappan, en modell som visar hur missbruk kan göra det svårare att söka eller få rätt hjälp. Mäns

Tiden efter föräldrars missbruk viktig

För många barn vars föräldrar har haft missbruksproblem börjar en rehabiliteringsprocess efter att missbruket upphört. Men den tiden glöms lätt bort och det finns brister i eftervården, säger forskaren Karin Alexanderson. … alltså att hon tycker det är piss just nu, och

Markus Heilig får CAN:s forskarpris

För Markus Heilig, professor i psykiatri, är magnetkameran ett viktigt verktyg. Han ser beroende som en sjukdom, men vill inte överförenkla och missa de sociala funktioner som också spelar roll i beroendeutvecklingen. Vid Linköpings universitet arbetar ett femtiotal internationella forskare vid Centrum

Svårt att bedöma kompetensen hos HVB-personal

Hur står det till med personalens kompetens på HVB-hemmen? Efter kritik i Missbruksutredningen blev Socialstyrelsens föreskrifter fem år senare något tydligare, en kvalitetsstandard är på gång och en särskild utbildning ska utredas. Men viktiga uppföljningar hindras av tufft arbetsklimat på socialkontoren. Förra året

Samhället svek när Michelle dog i arresten

Fredagen den 4 november 2016 dör tjugoåriga Michelle Bureland Ekholm i en cell på polisstationen i Lund. Enligt obduktionsprotokollet är dödsorsaken en överdos metadon. Vi har följt Michelles sista 24 timmar i livet, från att hon lämnade LVM-hemmet Lunden tills hon livlös

App ska hjälpa finska LARO-patienter att trappa ner

Helsingfors stad har utvecklat en app för att hjälpa patienter att trappa ner och avsluta sin substitutionsbehandling. Den finska appen ska ge patienten mer självbestämmande, säger Joonas Munck. När Helsingfors stad för två år sedan började arbeta för att förbättra möjligheterna att

Bristande statistik försvårar översikt av missbruksvården

Många och omfattande försök har gjorts för att få till en samlad nationell statistik för all missbruksvård. Rapporter och utredningar har sett dagens ljus, men ännu inget regeringsförslag. Man har inte fått ihop lagstiftningen för att värna den personliga integriteten. Regeringar har

Brist på samverkan ger ojämlik vård

Missbruksproblematiken har ökat i Sverige de senaste åren. Sveriges Kommuner och Landsting har därför valt att prioritera området genom att stödja samverkan mellan kommuner och landsting, tydliggöra ansvarsfördelningen och ta fram en konkret handlingsplan för 13—29-åringar. Gerhard Larsson, som gjorde Missbruksutredningen 2011, menar att det inte