»Jag hade injicerat oavsett sprutornas skick«

Jonas var runt 20 år gammal då han för första gången hörde talas om Sprutbytet i Malmö. På den tiden injicerade han inte själv, men en del av hans vänner gjorde det. Mer än två decennier har gått och nu är han

Sexualitet som hinder och möjlighet i uppbrottsprocessen

Missbruk och sex har praktiska beröringspunkter. I en färsk studie kartläggs hur vägen mot nykterhet påverkas av drogrelaterade sexuella upplevelser tidigare i livet. Det är Bengt Svensson, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, och Anette Skårner, lektor i psykosocialt arbete vid

Avhandling om passiv och aktiv rökning

Trots att andelen rökare minskat de senaste 40 åren är rökning den riskfaktor efter högt blodtryck som bidrar mest till den totala sjukdomsbördan i Sverige. Kristina Hansen har studerat hur rökning och rökexponering under olika skeden påverkar hälsan senare i livet. De

»Förmodligen har vi haft fel om nikotinets hälsorisker«

Läkaren Hans Gilljam har kommit att personifiera korståget mot cigarrettrökning. Han har startat ett antal kampanjer och menar att cigaretterna dödar fler än någon annan produkt i samhället. Men samtidigt tycks han vackla: hur farligt är egentligen själva nikotinet? Egentligen är tobaksbruket